< wróć
zamknij x
 • Dostęp i rejestracja użytkownika

  Jak pierwszy raz uzyskać dostęp do Workbook Online?

  Musisz najpierw aktywować kod i założyć swój profil użytkownika. Kod aktywacyjny uzyskasz od swojego regionalnego przedstawiciela wydawnictwa Macmillan. Wejdź na stronę www.macmillan.pl/e-workbook i kliknij „Aktywacja/Logowanie”. Zostaniesz przekierowany na stronę, na której aktywujesz kod i założysz swój profil.

  Na nowej stronie kliknij przycisk „Register”.

  Wpisz swoje dane: adres e-mail, imię, nazwisko, hasło, kraj pochodzenia i kod, który otrzymałeś od przedstawiciela wydawnictwa. Następnie kliknij „Register”. Zobaczysz wtedy komunikat potwierdzający proces rejestracji nowego użytkownika. Kliknij „Go to the login page”, aby zalogować się do zeszytu ćwiczeń online

  Do logowania będą Ci potrzebne adres e-mail i hasło, które podałeś podczas zakładania profilu. Wpisz je i kliknij „Enter the Site”. Twój adres e-mail będzie też Twoją nazwą użytkownika (username).

  Rejestracji będziesz musiał dokonać tylko jeden raz.

   

  Jak aktywować kod i założyć profil użytkownika?

  Wejdź na stronę www.macmillan.pl/e-workbook i kliknij „Aktywacja/Logowanie”. Zostaniesz przekierowany na stronę, na której aktywujesz kod i założysz swój profil.

  Na nowej stronie kliknij przycisk „Register”.

  Wpisz swoje dane: adres e-mail, imię, nazwisko, hasło, kraj pochodzenia i kod, który otrzymałeś od przedstawiciela wydawnictwa. Następnie kliknij „Register”. Zobaczysz wtedy komunikat potwierdzający proces rejestracji nowego użytkownika. Kliknij „Go to the login page”, aby zalogować się do zeszytu ćwiczeń online.

   

  Jak się zalogować?

  Wejdź na stronę www.macmillan.pl/e-workbook i kliknij „Aktywacja/Logowanie”. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania. Wpisz swój adres e-mail (username) oraz hasło. Kliknij „Enter the Site”.

   

  Co jest moją nazwą użytkownika (username)?

  Twoja nazwa użytkownika (username) to adres e-mail, który podałeś podczas rejestracji swojego konta użytkownika.

   

  Nie pamiętam mojego hasła. Co robić?

  Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij „Forgotten your password?” na stronie logowania. Podaj adres e-mail, który podałeś podczas rejestracji konta oraz wpisz wyświetlone hasło zabezpieczające. Kliknij „Reset”. Na skrzynkę mailową zostanie wysłany link, który umożliwi Ci ustawienie nowego hasła.

   

  Jak mogę zdobyć kod aktywacyjny?

  Jeśli zdecydujesz, aby Twoja klasa pracowała z Workbook Online, kod aktywacyjny otrzymasz kontaktując się ze swoim regionalnym przedstawicielem wydawnictwa Macmillan.

   

  Jak długo ważny jest mój kod?

  Kod umożliwi Ci dostęp do wszystkich poziomów zeszytu ćwiczeń online dla danego tytułu przez 4 lata od dnia aktywacji.

   

  Mam już konto użytkownika. Jak aktywować inny zeszyt ćwiczeń online?

  Aby dodać nowy zeszyt ćwiczeń, najpierw zaloguj się tak jak zwykle. Następnie kliknij „Activate a code” i wpisz kod aktywacyjny nowego zeszytu ćwiczeń. Kliknij „Redeem code”, aby zakończyć aktywację.

   

  Czy mogę mieć równocześnie dostęp do więcej niż jednego zeszytu ćwiczeń?

  Tak, można mieć równocześnie dostęp do kilku różnych zeszytów ćwiczeń. Kod aktywacyjny do konkretnego tytułu umożliwi Ci dostęp równocześnie do wszystkich poziomów danego kursu.

 • Informacje o mnie

  Gdzie mogę obejrzeć lub zmienić moje dane?

  Po zalogowaniu do Workbook Online, kliknij na swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu ekranu i wybierz przycisk „My profile”. Będziesz mógł zmienić swoje hasło i inne dane osobowe. Po wprowadzeniu zmian, kliknij „Save”.

   

  Jak mogę zmienić hasło dostępu?

  Po zalogowaniu do Workbook Online, kliknij na swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu ekranu i wybierz przycisk „My profile”. Aby zmienić hasło, kliknij żółty przycisk „Change password”. W oknie, które się pojawi, wpisz stare hasło i nowe hasło dwa razy, a następnie kliknij „Change password”.

  Drugim sposobem zmiany hasła jest kliknięcie „Forgotten your password?” na stronie logowania. Należy wtedy wpisać swój adres e-mail i kod zabezpieczający, a na skrzynkę mailową wysłany zostanie link umożliwiający zmianę hasła.

 • Tworzenie klasy

  W jaki sposób utworzyć klasę i dodać do niej uczniów?

  Zaloguj się i kliknij przycisk „Classes”, a następnie „Create a class”. Uzupełnij wszystkie pola. Wpisz nazwę klasy (np. 1c, 2a wtorek) oraz jej krótki opis. Ustaw datę rozpoczęcia pracy klasy (activation date) oraz datę jej zamknięcia (withdrawal date). Tylko w tych ramach czasowych uczniowie będą mogli dołączyć do klasy. Poniżej automatycznie zostanie wygenerowane hasło dla klasy. Możesz je gdzieś zanotować, ponieważ będziesz musiał przekazać je uczniom.

  Po wpisaniu tych danych, kliknij „Next” i wybierz zeszyt ćwiczeń, z którego będą korzystali Twoi uczniowie. Musi to być ten sam zeszyt ćwiczeń, do którego Twoi uczniowie zakupili kody aktywacyjne. Kliknij „Next”, aby zakończyć.

  Wyślij/podaj hasło klasy uczniom i poproś ich, aby dołączyli do klasy w następujący sposób: uczniowie powinni się zalogować, kliknąć „Classes” oraz „Join a class”. Następnie powinni wprowadzić hasło, które otrzymali i kliknąć „Submit”.

  Gdy uczniowie dołączą do Twojej klasy, uzyskasz możliwość przeglądania ich postępów i wyników.

   

  W jaki sposób uczniowie dołączają do klasy?

  Musisz najpierw przekazać uczniom hasło, które zostało wygenerowane automatycznie podczas tworzenia klasy. Powinni oni potem zalogować się, kliknąć „Classes” oraz „Join a class” i wpisać hasło podane przez Ciebie.

   

  Jak sprawdzić hasło dostępu do utworzonej klasy?

  Po zalogowaniu kliknij „Classes” i wybierz nazwę klasy, której hasło chcesz sprawdzić. Następnie kliknij „About”. Zobaczysz wtedy daty aktywacji i zamknięcia klasy oraz hasło dostępu do niej.

   

  W jaki sposób usunąć klasę?

  Kliknij „Classes”, a następnie wybierz nazwę klasy, którą zamierzasz usunąć. Otworzy się strona z danymi klasy. Kliknij „Delete class”. Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający. Możesz usunąć klasę i wysłać powiadomienie o tym do uczniów należących do niej. Aby zrezygnować z usunięcia klasy, kliknij „Cancel”.

   

   

 • Zestawienie wyników

  Gdzie mogę zobaczyć postępy i wyniki uczniów?

  Zaloguj się i kliknij „Gradebook”. Wybierz klasę i ucznia, którego postępy i wyniki zamierzasz przejrzeć. Na pasku pod napisem „Course progres” zobaczysz postęp ucznia w danym zeszycie ćwiczeń. „Course score” to całkowity procentowy wynik z dotychczas wykonanych ćwiczeń w tym zeszycie ćwiczeń. Pod ramką z wynikiem całkowitym możesz wybrać, czy chcesz zobaczyć wynik z pierwszych podejść do ćwiczeń („First attempt”), ostatnich („Latest attempt”) czy najlepsze wyniki („Highest attempt”).

  Niżej na stronie zobaczysz wynik całkowity dla każdego unitu, liczbę ćwiczeń, które uczeń już wykonał i liczbę ćwiczeń, które jeszcze zostały do zrobienia w danym unicie.

  Aby zobaczyć wyniki dla każdego zestawu ćwiczeń, kliknij najpierw numer danego unitu. Rozwinięte zostaną zawarte w nim zestawy ćwiczeń. Wyniki widoczne będą po prawej stronie. Białe ramki oznaczają, że dane ćwiczenie w zestawie nie zostało jeszcze zrobione. Zielone oznaczają już zrobione ćwiczenia w zestawie.

  Po kliknięciu w nazwę każdego zestawu ćwiczeń, zobaczysz wyniki z pojedynczych ćwiczeń. Zobaczysz pierwszy, ostatni i najlepszy wynik z konkretnego ćwiczenia oraz ilość podjętych prób jego wykonania.

  Aby wynik danego ucznia był widoczny, musi on należeć do przynajmniej jednej z Twoich klas.

  Wyniki wszystkich uczniów z danej klasy możesz też zobaczyć, klikając na „Classes” i wybierając nazwę danej klasy na liście. Kliknij „Student scores”, aby zobaczyć listę wszystkich uczniów w klasie i ich wyniki.

   

  Co oznaczają białe i zielone kratki w zestawach ćwiczeń?

  Kratki oznaczają poszczególne ćwiczenia. Biała kratka oznacza, że ćwiczenie nie zostało jeszcze wykonane. Zielona – że ćwiczenie zostało już zrobione, a jego wynik zapisany w zestawieniu.

   

  Co oznacza „First”, „Latest” i „Highest”?

  „First” pokazuje wynik z pierwszego wykonania danego ćwiczenia; „Latest” – z ostatniego podejścia; „Highest” – najlepszy osiągnięty wynik.

   

  Jak mogę zobaczyć zadanie otwarte, które uczeń wykonał?

  Zaloguj się i kliknij „Gradebook”. Wybierz klasę i ucznia, którego wyniki chcesz obejrzeć. Znajdź unit i sekcję, w której znajduje się zadanie otwarte, np. sekcję Writing. Kliknij w nazwę sekcji i sprawdź, czy przy zadaniu otwartym pojawił się komunikat „submitted”. Oznacza to, że uczeń wykonał zadanie i wysłał jego treść do Ciebie.

  Wejdź w „Classes” i wybierz klasę, do której należy uczeń. Po lewej stronie wybierz unit i sekcję, w której znajduje się zadanie otwarte. Kliknij w nazwę sekcji. Po prawej stronie przy nazwisku ucznia zobaczysz zielony kwadracik. Kliknij w niego, aby zobaczyć co w zadaniu otwartym napisał uczeń.

 • Dostęp do Teacher's Resource Centre

  Jak mogę się dostać do Teacher’s Resource Centre?

  Zaloguj się do Workbook Online i wybierz poziom kursu. Pod tekstem „Course information” znajduje się przycisk „Course resources”, który przekieruje Cię na oddzielną stronę logowania do Resource Centre.

   

  Jakimi danymi mam zalogować się do Resource Centre?

  Do Resource Centre należy zalogować się tym samym adresem e-mail i hasłem, które są używane do logowania do Workbook Online.

   

  Jakie materiały mogę znaleźć na tej stronie?

  Teacher’s Resource Centre zawiera przydatne materiały do wykorzystania razem z Workbook Online. Dla każdego poziomu kursu znajdziesz tu m.in:

  • pliki PDF z audioskryptami
  • nagrania w formacie MP3
  • klipy video
  • arkusze z dodatkowymi ćwiczeniami

   

  Gdzie znajdę te materiały?

  Żeby dostać się do materiałów, kliknij w menu z lewej strony ekranu na poziom kursu, który realizujesz. Rozwinie się lista dostępnych materiałów. Kliknij interesującą Cię sekcję, żeby zobaczyć jej zawartość.

   

  Czy moi uczniowie mają dostęp do tych samych materiałów?

  Twoi uczniowie mają dostęp tylko do niektórych materiałów do poziomu kursu, który realizują. Zawartość Student’s i Teacher’s Resource Centre różni się w zależności od kursu.

   

  Jak pobrać pliki PDF?

  Niektóre materiały na stronie mają format PDF. Żeby otworzyć taki plik, kliknij „View / Download pdf”. Żeby zapisać go na dysku, kliknij prawym przyciskiem myszy „View / Download pdf” i wybierz „Zapisz element docelowy jako…” lub „Zapisz link jako…”.

  Możesz też zapisać pliki PDF na urządzeniach mobilnych. Jeśli potrzebujesz instrukcji, jak to zrobić, wejdź na stronę http://www.apple.com/support/ dla urządzeń Apple. W przypadku systemu Android, odwiedź stronę pomocy technicznej producenta Twojego urządzenia.

   

  Nie mogę otworzyć pliku PDF. Dlaczego?

  Jeśli nie możesz otworzyć pliku PDF, być może potrzebujesz nowszej wersji oprogramowania Adobe Reader, żeby odczytywać, przeszukiwać i drukować pliki. Oprogramowanie Adobe Reader możesz ściągnąć bezpłatnie ze strony Adobe: http://get.adobe.com/reader/.

   

  Gdzie znajdę pliki audio?

  Żeby dostać się do plików audio, wybierz poziom kursu w menu po lewej stronie ekranu, a następnie kliknij „Student’s Book Audio MP3s” lub „Workbook Audio MP3s”. Wyświetli się lista wszystkich dostępnych plików MP3, a także audioskrypt w pliku PDF.

   

  Jak mogę odtworzyć i zapisać pliki audio?

  Nagrania możesz odtworzyć bez konieczności zapisywania ich na dysk, klikając przycisk „Play / Download mp3”. Żeby zapisać je na dysku, kliknij prawym przyciskiem myszy „Play / Download mp3” i wybierzZapisz element docelowy jako… lub „Zapisz link jako…”.

  Możesz też odtworzyć albo zapisać pliki audio na urządzeniach mobilnych. Jeśli potrzebujesz instrukcji, jak to zrobić, wejdź na stronę http://www.apple.com/support/ dla urządzeń Apple. W przypadku systemu Android, odwiedź stronę pomocy technicznej producenta Twojego urządzenia.

   

  Gdzie znajdę pliki wideo?

  Żeby dostać się do plików wideo, wybierz sekcję „Video” po lewej stronie ekranu, a następnie kliknij tytuł klipu, który chciałbyś obejrzeć. Wyświetli się lista wszystkich dostępnych plików wideo.

   

  Jak odtworzyć pliki wideo?

  Kliknij „Video” i wybierz klip, a następnie naciśnij przycisk „Play” w odtwarzaczu po prawej stronie.

  Możesz oglądać klipy wideo na urządzeniach mobilnych. Jeśli potrzebujesz instrukcji, jak to zrobić, wejdź na stronę http://www.apple.com/support/ dla urządzeń Apple. W przypadku systemu Android, odwiedź stronę pomocy technicznej producenta Twojego urządzenia.