• dr Monika Cichmińska

  dr Monika Cichmińska

  Monika Cichmińska has been teaching English for over 25 years. After graduating from the University of Łódź, where she specialised in linguistics, she co-founded Progres, a private language school...

 • dr Czesław Kiński

  dr Czesław Kiński

  A graduate of the Teacher Training College in Olsztyn and the University of Gdańsk, Czesław is now an academic teacher at the University of Warmia and Mazury, holding a...

 • Joanne Ramsden

  Joanne Ramsden

  Joanne is currently teaching science, art and English literacy as part of the British Council Bilingual Project in Spain. She has many years of experience at both Primary and Infant levels, writing...

 • dr Karolina Kotorowicz-Jasińska

  dr Karolina Kotorowicz-Jasińska

  Dr Karolina Kotorowicz-Jasińska is a graduate from Maria Curie-Skłodowska University in Lublin and holds a PhD degree in applied linguistics. Her teaching practice began for good when she was still...

 • dr Jacek Łagun

  dr Jacek Łagun

  Jacek Łagun graduated from the Teacher Training College in Olsztyn in 1996 and acquired an MA from the University of Gdańsk in 2000. He has been teaching...

 • dr Anna Parr-Modrzejewska

  dr Anna Parr-Modrzejewska

  Adiunkt w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca przedmiotów specjalności nauczycielskiej i opiekun praktyk pedagogicznych. Jej zainteresowania badawcze obejmują...

 • prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

  prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

  Prof. UAM, dr hab. Jacek Pyżalski - pedagog specjalny, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych). Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych...

 • dr Grzegorz Śpiewak

  dr Grzegorz Śpiewak

  A graduate of University of Essex, UK (MA in Linguistics), and University of Warsaw (Ph.D in English & Linguistics). Teacher of English, consultant, project manager, teacher trainer, acclaimed...

 • dr Marzena Żylińska

  dr Marzena Żylińska

  Dr Marzena Żylińska zajmuje się metodyką i neurodydaktyką. Propaguje wprowadzenie do szkół nowej, opartej na wnioskach płynących z neuronauk, kultury edukacyjnej. Pracuje jako wykładowca...

 • Marta Rosińska

  Marta Rosińska

  Holds an MA in Linguistics (University of Łódź) and Advanced Diploma in English Teaching Management (University of Cambridge), graduate of Uczelnia im. Leona Koźmińskiego (Psychology in Business...

 • Łukasz Olesiak

  Łukasz Olesiak

  Łukasz Olesiak jest nauczycielem akademickim w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z zakresu wykorzystania nowoczesnej technologii w nauczaniu...

 • Carol Read

  Carol Read

  Carol Read has over 30 years' experience in English language teaching as a teacher, teacher trainer, academic manager and materials writer. She has taught students of all ages and levels, from very...

 • Sandie Mourão (PhD)

  Sandie Mourão (PhD)

  Sandie Mourão (PhD) is a teacher educator, author and consultant specialising in early years language education. She is co-editor of Early Years Second Language Education: International Perspectives...

 • Jeremy Day

  Jeremy Day

  Jeremy Day taught English in Poland from 1996 to 2010, including seven years at the British Council, but now works as a full-time ELT writer and editor from his home in Warsaw. He specialises in ESP...

 • Malcolm Mann

  Malcolm Mann

  Malcolm Mann is an English language teacher and materials writer. He is the author or co-author of numerous ELT courses, including Laser, Destination and Optimise (all published by Macmillan...

 • Paulina Robak

  Paulina Robak

  Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie jest nauczycielem w XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Zafascynowana rozwijającą się potrzebą aplikowania...

 • Katarzyna Pierwoła

  Katarzyna Pierwoła

  Nauczycielka języka angielskiego w prywatnej szkole językowej, gdzie pracuje z uczniami na różnych poziomach zaawansowania oraz w różnych grupach wiekowych. Podczas przygotowywania i prowadzenia...

 • Małgorzata Mróz

  Małgorzata Mróz

  Uczy angielskiego od ponad 10 lat, obecnie w szkole języków obcych Ach i Och na warszawskiej Pradze, gdzie pełni funkcję metodyka. Na co dzień wspiera nauczycieli w pracy z dziećmi i dorosłymi oraz...

 • Ewelina Adamczyk

  Ewelina Adamczyk

  Lektor, trener, metodyk i opiekun merytoryczny Programu Teddy Eddie skierowanego do dzieci w wieku 2-7 lat w Columbus CJE w Lublinie. Były pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w...

 • dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

  dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

  Małgorzata Krzemińska-Adamek graduated from Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland, where she also obtained a PhD in Applied Linguistics. She is currently employed as Assistant...

 • dr Lidia D. Czarkowska

  dr Lidia D. Czarkowska

  Psycholog, socjolog, antropolog i pedagog; konsultant, trener, coach i superwizor. Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu ALK, kierownik studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny oraz...

 • prof. nadzw. dr hab. Alicja Gałązka

  prof. nadzw. dr hab. Alicja Gałązka

  Pedagog dramy, psycholog, lingwista coach i trener. Pracownik naukowy na Uniwersytecie Śląskim. Międzynarodowy trener z zakresu umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania...

 • Daniel Brayshaw

  Daniel Brayshaw

  Dan has been involved in language education since 2001 and during that time has taught students of every age and level. He has worked in Europe, Asia and Australia and, as well as teaching, has been...

 • Jon Hird

  Jon Hird

  Jon is based in Oxford, UK, where he divides his time between teaching English at the University of Oxford, teacher training and writing ELT materials. Jon has a particular interest in Grammar,...

 • Laura Patsko

  Laura Patsko

  Laura Patsko is a freelance language and pedagogy consultant, maker, speaker, writer, walker and traveller – not necessarily in that order. As a language consultant and trainer, she helps...

 • Katarzyna Gala

  Katarzyna Gala

  Doświadczony nauczyciel, metodyk i lektor współpracujący z łódzkimi szkołami językowymi, egzaminator i weryfikator OKE, tutor oraz etnolog. Obecnie studiuje psychologię. Wieloletni nauczyciel języka...

 • Dominika Krawczyńska

  Dominika Krawczyńska

  Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: Edukacja Początkowa i Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego, oraz Podyplomowego Studium Logopedycznego Uniwersytetu...

 • Katarzyna Komarnicka

  Katarzyna Komarnicka

  Nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej. W swojej pracy kładzie nacisk na metody, które aktywizują każdego ucznia w klasie. Stale poszukuje rozwiązań, które pomogą uczniom w nauce. Jej...

 • Barbara Bednarczyk

  Barbara Bednarczyk

  Nauczycielka języka angielskiego z 14 letnim stażem. Uczyła w wielu grupach wiekowych, ale najbliższa jest jej edukacja najmłodszych. Od dłuższego czasu związana jest z jednym z przedszkoli w...