< wróć
zamknij x
Paulina Robak

Krótkie BIO

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie jest nauczycielem w XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Zafascynowana rozwijającą się potrzebą aplikowania nowych technologii w nauczanie języka angielskiego, stale szuka inspirujących rozwiązań. Jako młody nauczyciel stara się inspirować nie tylko uczniów, ale i nauczycieli prowadząc wewnątrzszkolne warsztaty przygotowujące do wykorzystania narzędzi TIK w odpowiedni sposób.

W pracy skupia się na podnoszeniu efektywności uczenia się, odpowiednim prezentowaniu materiałów edukacyjnych, pobudzaniu zdolności kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania problemów. Ostatnio prężnie działa w propagowaniu włączania gier w nauczanie, jako jednej z głównych metod aktywizujących.