< wróć
zamknij x
Katarzyna Pierwoła

Krótkie BIO

Nauczycielka języka angielskiego w prywatnej szkole językowej, gdzie pracuje z uczniami na różnych poziomach zaawansowania oraz w różnych grupach wiekowych. Podczas przygotowywania i prowadzenia zajęć, kładzie nacisk na indywidualizację nauczania, użycie innowacyjnych metod aktywizujących oraz stworzenie odpowiedniego środowiska i atmosfery do nauki języka.

Interesuje się psycholingwistyką oraz nauczaniem języka angielskiego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale jej największą zawodową  pasją jest gamifikacja, która często gości na jej zajęciach.