< wróć
zamknij x
Ewelina Adamczyk

Krótkie BIO

Lektor, trener, metodyk i opiekun merytoryczny Programu Teddy Eddie skierowanego do dzieci w wieku 2-7 lat w Columbus CJE w Lublinie. Były pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego. Obecnie pracuje jako lektor i metodyk Szkoły Językowej Paderewski i Columbus CJE w Lublinie.