Evolution Plus - strona www kursu

Szczegółowa procedura instalacji wersji demo Evolution 1 Student’s Book App na tablecie Android.

Wykonaj poniższe czynności na tablecie:

 1. W zakładce Ustawienia/Komunikacja (Sieci zwykłe i bezprzewodowe) otwórz listę dostępnych sieci bezprzewodowych, uzyskaj połączenie z wybraną, dostępną siecią.
 2. W systemie Android 4.x:
  w zakładce Ustawienia/Osobiste/Zabezpieczenia/Administracja urządzeniem/Nieznane źródła kliknij Zezwalaj na instalacje aplikacji spoza witryny Market.
  W systemie Android 2.x:
  w zakładce Ustawienia/Aplikacje/Nieznane źródła kliknij Zezwalaj na instalacje aplikacji spoza witryny Market.
 3. Pobierz na urządzenie z systemem Android aplikację Macmillan, w tym celu kliknij link: www.macmillan.pl/apps/macmillan_evolution1_demo.apk lub wpisz go w polu adresowym przeglądarki internetowej zainstalowanej w systemie Android.
 4. Otwórz okno powiadomień o pobranych plikach, odszukaj plik macmillan_evolution1_demo.apk i kliknij w celu zainstalowania.
 5. Uruchom zainstalowana aplikację, następnie postępuj zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie urządzenia.
 6. W okienku wpisz imię i nazwisko użytkownika, zatwierdź.
 7. Wpisz kod aktywacyjny, zatwierdź, po chwili zobaczysz ikonę podręcznika Evolution 1 Free.
  Kod aktywacyjny: 795596F4627D4F8D
 8. Pobierz zawartość podręcznika klikając na towarzyszący mu symbol strzałki.

Uwaga! W trakcie instalacji podręcznika, za pośrednictwem aktywnego połączenia z Internetem, pobierane są duże ilości danych, co w przypadku korzystania z płatnych połączeń może wiązać się z dodatkowymi opłatami, zgodnie z regulaminem i cennikiem operatora danej sieci.

Look inside

PODRĘCZNIK WIELOLETNI

KSIĄŻKA UCZNIAPobierz w pliku PDF »


ZESZYT ĆWICZEŃ
(WERSJA PEŁNA)

Pobierz w pliku PDF »


ZESZYT ĆWICZEŃ
(WERSJA EKONOMICZNA)

Pobierz w pliku PDF »

ZESZYT DO JĘZYKA ANGIELSKIEGOPobierz w pliku PDF »

KSIĄŻKA NAUCZYCIELAPobierz w pliku PDF »

TEACHING NOTESPobierz w pliku PDF »TEACHER’S RESOURCE FILEPobierz w pliku PDF »GRAMMAR FLASHCARDS

Pobierz w pliku PDF »


KSIĄŻKA UCZNIAPobierz w pliku PDF »

ZESZYT ĆWICZEŃ

Pobierz w pliku PDF »

KSIĄŻKA NAUCZYCIELAPobierz w pliku PDF »


KSIĄŻKA UCZNIAPobierz w pliku PDF »

KSIĄŻKA NAUCZYCIELAPobierz w pliku PDF »

...

Zobacz 30 przykładowych kart gramatycznych

 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt
 • alt

Grammar plusGRAMATYKA W ANIMOWANEJ FORMIE

Wszystkie zagadnienia gramatyczne z książek ucznia przedstawione zostały w formie atrakcyjnych graficznie, animowanych filmików. Znajdą je Państwo w oprogramowaniu tablicy interaktywnej do kursu Evolution plus oraz Evolution DVD. Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi filmami Evo’s Grammar oraz Lou’s Grammar!

Vocabulary Plus

Zapraszamy do obejrzenia filmów z DVD Evolution plus 1 oraz 2. Na płytach znajdą Państwo filmy o tematyce kulturowej oraz filmy rozwijające słownictwo (CLIL), a także animowane filmiki gramatyczne!

DVD Evolution 2

Pobierz Student's Worksheets w pliku PDF »
Pobierz Teacher's Notes w pliku PDF »

DVD Evolution 1

Pobierz Student's Worksheets w pliku PDF »
Pobierz Teacher's Notes w pliku PDF »

ARTYKUŁ METODYKA

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem mgr Eweliny Wojtyś, metodyka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w którym poznają Państwo skuteczne metody oraz praktyczne porady jak uczyć słownictwa dzieci w klasach 4-6 szkoły podstawowej.


Podręcznik Evolution plus rozwija wiedzę leksykalną w sposób przystępny i uporządkowany. W ramach kursu uczniowie stopniowo poznają i utrwalają ułożone tematycznie słownictwo w różnych rodzajach ćwiczeń. Mają także możliwość regularnie i systematycznie powtarzać nowe wyrazy dzięki bogato ilustrowanym materiałom z mnóstwem dodatkowych ćwiczeń, gier i zabaw leksykalnych.

Podręcznik

Słownictwo w podręczniku Evolution plus jest wprowadzane i utrwalane poprzez ćwiczenia pokazujące użycie nowego materiału leksykalnego w różnorodnych kontekstach. Uczniowie mają szansę pracować nad różnymi elementami znajomości słownictwa takimi jak znaczenie, użycie, wymowa i pisownia.

Etap prezentowania słownictwa:
 • Nowe wyrazy pojawiają się w krótkim dialogu w kontekstach odnoszących się do życia, wiedzy i zainteresowań uczniów.
Etap utrwalania słownictwa:
 • Uczniowie ćwiczą wymowę i pisownię nowych wyrazów.
 • W dalszej części lekcji uczniowie wykonują ćwiczenia, w których nowe słowa są zaprezentowane w kontekstach komunikacyjnych. Uczniowie mają na przykład za zadanie uzupełnić lub zbudować krótkie dialogi, uzupełnić zdania lub opisać ilustracje. Na tym etapie w podręczniku pojawiają się dwa rodzaje ćwiczeń, w pierwszym z nich umieszczone są liczne wskazówki pomagające uczniom udzielić prawidłowych odpowiedzi. Drugi typ zadań jest bardziej wymagający, ponieważ uczniowie otrzymują znacznie mniej pomocy w samym ćwiczeniu. Ma ich to skłonić do większej kreatywności i samodzielności w używaniu nowopoznanego słownictwa.
 • Ostatecznym sprawdzeniem tego, w jakim stopniu słowa zostały opanowane są ćwiczenia komunikacyjne, których celem jest praca w parach i budowanie krótkich wypowiedzi, ustnych i pisemnych, z użyciem nowych wyrazów. Dzięki tym ćwiczeniom uczniowie mogą zastosować poznany materiał leksykalny i wymieniać się doświadczeniami na temat swojego życia i zainteresowań.

Zeszyt ćwiczeń

Słownictwo, które zostało wprowadzone w podręczniku jest dodatkowo utrwalane w zeszycie ćwiczeń. Nowością, dzięki której powtórki materiału leksykalnego będą dla uczniów przyjemnością, jest ilustrowany słowniczek interaktywny (interactive dictionary). Korzystanie z niego odbywa się w następujący sposób. Do każdego unitu uczniowie otrzymują zestaw nalepek przedstawiających nowe słowa, które należy przykleić na wyznaczonej stronie w zeszycie ćwiczeń. Każda nalepka powinna znaleźć się w miejscu, w którym wpisane jest słowo z obrazka. Prawidłowo umieszczone naklejki utworzą ilustrację, do której dodatkowo dołączone są ćwiczenia leksykalne.

Plakaty

Ilustracje z zeszytu ćwiczeń zostały wykorzystane jako plakaty, które można powiesić w klasie. Dołączono do nich gry i zabawy, które nauczyciel może wykorzystać w trakcie lekcji.

SŁOWA W NASZEJ GŁOWIE

Nasz mentalny leksykon, czyli słowa, które znamy, nie przypomina alfabetycznego spisu, jaki można znaleźć w słownikach. Wyrazy w naszym mózgu są ułożone według skojarzeń. Taki system oznacza, że jedno słowo przywołuje nam na myśl następne i tak powstaje cała sieć powiązanych ze sobą jednostek leksykalnych. Skoro nasze mózgi w ten sposób porządkują słownictwo, warto już na etapie nauczania wziąć to pod uwagę i ułatwić uczniom zapamiętywanie materiału leksykalnego, prezentując nowe słowa w grupach tematycznych.

WYBÓR ODPOWIEDNICH TECHNIK PREZENTACJI

Znaczenie nowych słów może być prezentowane:
 • werbalnie (za pomocą definicji, synonimów, przykładowych zdań i rodzimych odpowiedników)
 • oraz niewerbalnie (za pomocą gestów, mowy ciała, mimiki, przedmiotów i obrazków).

Przy takiej różnorodności sposobów wyjaśniania znaczenia warto dopasowywać techniki bezpośrednio do słów, które wprowadzamy. Jeśli odpowiednio połączymy je ze sobą nasza prezentacja będzie klarowna i przystępna dla uczniów. Warto zaznaczyć, że podawanie rodzimego odpowiednika nie powinno być dominującą techniką. Uczniowie przyzwyczajeni do niej niechętnie próbują zgadywać znaczenie nowych słów. Zamiast tego oczekują od nauczyciela gotowych odpowiedzi. Tłumaczenie słowa jest natomiast pomocne, kiedy wiadomo, że wszystkie inne sposoby zawiodą. Ta technika może być również użyteczna, gdy uczniowie mimo zastosowania przez nauczyciela innej formy prezentacji chcą upewnić się, że właściwie odgadli znaczenie nowego słowa.

8-12 SŁÓW

W czasie jednej jednostki lekcyjnej warto podać nie więcej niż od 8-12 nowych słów. Dzięki temu uczniowie będą w stanie uporządkować sobie nowy materiał. Ostateczna liczba wyrazów powinna zależeć od stopnia ich trudności, a także poziomu zaawansowania uczniów.

TYLKO NAJISTOTNIEJSZE INFORMACJE

Kiedy wprowadzamy nowe słownictwo powinniśmy zadecydować, które informacje są rzeczywiście kluczowe dla uczniów na etapie prezentacji. Jeżeli podamy za dużo faktów lub zbyt wiele szczegółów, uczniowie nie będą potrafili ocenić, co rzeczywiście jest istotne i na pewno będą mieli trudności z zapamiętaniem materiału.

ŁĄCZENIE NOWYCH WIADOMOŚCI Z DOTYCHCZASOWĄ WIEDZĄ

Uczniowie szybciej zapamiętają nowe słowa, jeżeli będą mogli je połączyć z informacjami, które już mają. Warto więc zwracać ich uwagę na fakt, że nowa wiedza jest często rozszerzeniem dotychczasowej.

Najlepszym sposobem na trwałe zapamiętanie nowych słów, jest ich systematyczne powtarzanie. Jednak częstotliwość powtórek nie jest jedynym ważnym czynnikiem. Jeśli ćwiczenia są zbyt monotonne, uczniowie tracą koncentrację i zainteresowanie.

RÓŻNORODNE ĆWICZENIA

Aby uczniowie mogli skutecznie utrwalać słownictwo, muszą mieć możliwość powtarzania wyrazów w zróżnicowany sposób. Oznacza to, że konieczne jest zapewnienie im dostępu do wielu typów ćwiczeń. Niektóre będą bardziej mechaniczne i nastawione na uczenie się wymowy i pisowni nowych słów. Inne zadania będą wymagały od uczniów przywoływania i używania wiedzy dotyczącej ćwiczonych wyrazów coraz bardziej samodzielnie i kreatywnie.

ZRÓŻNICOWANE KONTEKSTY

Mało efektywne w utrwalaniu materiału leksykalnego jest zestawianie nowych wyrazów z rodzimymi odpowiednikami. Uczniowie, którzy poprzestają na uczeniu się na pamięć list słów, nie zdobywają prawdziwej wiedzy leksykalnej. Po pierwsze bardzo szybko zapominają materiał, ponieważ powtarzanie go jest zbyt monotonne. Prawdziwym problemem jest jednak fakt, że nie będą świadomi, w jaki sposób słownictwo funkcjonuje podczas komunikacji. Tak więc oprócz list słów, które sprawdzają się niewątpliwie jako forma notatek, warto dać uczniom ćwiczenia leksykalne, dzięki którym będą mogli obserwować i używać nowe słownictwo w różnych kontekstach. Taki sposób utrwalania pozwoli uczniom samodzielnie oceniać, kiedy i jak wyrazy mogą być używane w komunikacji.

SŁOWA W GRUPACH

Aby uczniowie potrafili pewnie i poprawnie używać nowego słownictwa, muszą wiedzieć, w jaki sposób wyrazy łączą się ze sobą. Wskazane jest więc, żeby poznając i utrwalając materiał leksykalny, poznawali na przykład kolokacje, idiomy i wyrażenia utarte. Dzięki temu będą mogli stopniowo rozwijać wiedzę leksykalną opartą na powiązaniach między słowami, co w przyszłości pozwoli im osiągnąć wysoki stopień zaawansowania.

Mgr Ewelina Wojtyś,
metodyk,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

v_download_buttonPobierz cały artykuł w pliku PDF »

Metodyczne ABC

Jak uczy się mózg i co z tego wynika?

Zapraszamy Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka
z serii Macmillan Small Talks (big ideas), w którym
dr Marzena Żylińska wyjaśnia:
• co pomaga, a co przeszkadza uczniom zaangażować się w naukę,
• czy można z zewnątrz wpłynąć na chęć uczenia się,
• jak mózg nastolatka reaguje na oceny i sprawdziany.

Typy inteligencji i style uczenia się – jak uczyć w klasie 4.?

Pierwsze trzy lata w szkole to okres, w którym edukacja sprawia dzieciom dużą przyjemność - są one najczęściej nastawione pozytywnie do podejmowania nowych wyzwań i chętnie poznają otaczający je świat. Uczą się poprzez zabawę, dlatego siedzenie w ławkach jest przeplatane różnymi formami aktywności fizycznej, pracami artystycznymi, grami i piosenkami.

Przeczytaj artykuł metodyka - Ewy Piotrowskiej »

Gramatyka kinestetyczna – innowacja, którą pokochają uczniowie

Podręcznik Evolution plus proponuje nauczycielom szkoły podstawowej innowacyjne podejście do nauczania gramatyki języka angielskiego. Wyposażony w grammar flashcards i kolorowe, ciekawe rysunki obok tabelek i reguł gramatycznych, Evolution plus kładzie nacisk na kinaesthetic grammar.

Przeczytaj artykuł metodyków - Czesława Kińskiego i Jacka Łaguna »
Przykładowe Karty »

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

Podręcznik dla nauczyciela

Pobierz pomysły w pliku PDF »


A quick guide to slow teaching – with the exam ahead

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu
dr. Grzegorza Śpiewaka, dotyczącym przygotowania uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty.


SLOW, EVOLVING AND KINAESTHETIC
bezpłatne wideo szkolenie

Zapraszamy Państwa do udziału w krótkim wideo-szkoleniu pod hasłem Macmillan Small Talks (big ideas). W tym 20-minutowym szkoleniu trenerka Macmillan - Karolina Kotorowicz-Jasińska - opowie, jak sprawić, aby lekcje były bardziej przyjazne uczniom i przedstawi m.in. praktyczne pomysły na wykorzystanie Kinaesthetic Grammar Flashcards w klasie.

Po odbyciu szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość wygenerowania certyfikatu uczestnictwa.

Gotowe do wykorzystania

COMMUNICATIVE GAMES

Student’s Worksheet 6 NOWOŚĆ

Pobierz w pliku PDF »

Student’s Worksheet 5

Pobierz w pliku PDF »

Student’s Worksheet 4

Pobierz w pliku PDF »

Student’s Worksheet 3

Pobierz w pliku PDF »

Student’s Worksheet 2

Pobierz w pliku PDF »

Student’s Worksheet 1

Pobierz w pliku PDF »

Teacher’s Notes: Units 4-6

Pobierz w pliku PDF »

Teacher’s Notes: Units 1-3

Pobierz w pliku PDF »


LESSON WARMERS & COOLERS

20 pomysłów na rozpoczęcie i zakończenie lekcji

Pobierz pomysły w pliku PDF »

PIERWSZE LEKCJE W KLASIE 4

Pomysły na ćwiczenia i zabawy

Pobierz pomysły w pliku PDF »


SNAKES AND LADDERS

Student’s Worksheet - Game

Pobierz arkusze w PDF »

Student’s Worksheet - Grade 4

Pobierz arkusze w PDF »

Student’s Worksheet - Grade 5

Pobierz lekcję w pliku PDF »

Student’s Worksheet - Grade 6

Pobierz arkusze w PDF »

Teacher's Notes

Pobierz lekcję w pliku PDF »


GRY I ZABAWY

ŚWIĄTECZNE

Pobierz arkusze w PDF »

HALLOWEEN

Pobierz lekcję w pliku PDF »


Cookies

Ta strona używa plików Cookies

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www. Aby dowiedzieć sie więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj.