7 kluczowych pytań przy wyborze idealnego podręcznika dla klasy 7-ej

Odpowiedz na poniższe pytania:

1. Jaki układ wprowadzania gramatyki lubię?

2. Jak dużo słownictwa lubię w podręczniku?

3. Jaka struktura rozdziału mi się podoba?

4. Jakie tempo prowadzenia zajęć odpowiada mi bardziej?

5. Jaka strategia rozwijania sprawności mówienia podoba mi się?

6. Jaka ilość materiału mi odpowiada?

7. Obecnie uczę z podręcznika

Na podstawie udzielonych odpowiedzi, do klasy 7-ej sugerujemy wybór kursu:

All Clear

  • Klasy 7-8

Nowa seria podręczników dla uczniów klas 7 i 8. Opracowana według nowej podstawy programowej, realizuje wszystkie założenia, które uczeń musi spełnić, przygotowując się do egzaminu ósmoklasisty.

New Voices

  • Klasy 7-8

New Voices to seria podręczników dla uczniów klas 7 i 8. Realizuje wszystkie założenia nowej podstawy programowej, które uczeń musi spełnić, przygotowując się do egzaminu ósmoklasisty.