News

Exam Final Call

Do pierwszego egzaminu ósmoklasisty pozostało już tylko 12 tygodni! Jak jeszcze pomóc uczniom? Jak wykorzystać te 12 tygodni?

Jeszcze nie jest za późno! Kup zestaw → Repetytorium Ósmoklasisty + Zeszyt ćwiczeń w atrakcyjnej cenie - tylko 40zł!

Kup w sklepie

Skontaktuj się z reprezentantem

Dlaczego warto?

 • Elastyczny podział materiału na pracę w klasie oraz pracę samodzielną w domu
 • Interaktywne listy słówek idealne do końcowych powtórek
 • Wiele zadań otwartych z zapisywaniem odpowiedzi
 • Efektywne utrwalenie środków językowych w postaci zadań egzaminacyjnych
 • Bogactwo testów przeznaczonych do ćwiczenia strategii egzaminacyjnych
 • Inspirujące dodatki na ostatnie lekcje przed egzaminem (Quizlet, karty Don’t Say it)

 

1. Listy słówek

W ostatnich tygodniach przed egzaminem warto jeszcze raz przejrzeć tematyczne listy słówek. Uczniowie mogą:

 • spersonalizować gotową listę, zakreślając różnymi kolorami słowa, które znają bardzo dobrze, oraz te, które jeszcze muszą powtórzyć,
 • stworzyć listę słówek z lukami dla kolegi/koleżanki,– wybrać z listy trzy słowa, z którymi ułożą zwroty, trzy, z którymi ułożą zdania, oraz trzy, których użyją w wiadomości tekstowej do kolegi/koleżanki,
 • uzupełniać listy brakującymi wyrazami.

Do tego zadania wykorzystaj listy słówek znajdujące się w Zeszycie ćwiczeń na stronach 58-84.

2. Testowanie w parach

Jeżeli nie wykorzystałeś jeszcze wszystkich testów z podręcznika, poproś uczniów, aby w ramach powtórki:

 • uzupełnili test w parach,
 • wykonali sami zadania testowe, a następnie sprawdzili testy koledze/koleżance,
 • po uzupełnieniu zadań wybrali dwa z nich i ułożyli takie same dla kolegi/koleżanki.

3. Strategie egzaminacyjne

Przed egzaminem omów z uczniami listę DOs and DONT’s. Poproś uczniów, aby zdecydowali, które z podanych strategii są pomocne, a które nie. Możesz dodać inne elementy do podanej listy.

 • Jeżeli dobrze znasz dany typ zadania, nie musisz czytać polecenia.
 • Zanim oddasz swoją pracę, uważnie przeczytaj wszystkie odpowiedzi, sprawdzając ich poprawność.
 • W zadaniach wielokrotnego wyboru nie musisz czytać wszystkich opcji odpowiedzi, jeżeli jesteś pewien, która jest poprawna.
 • Jeżeli nie jesteś pewny swojej odpowiedzi, lepiej pominąć to zadanie.

4. Praca w domu czy na lekcji?

Dobrze skonstruowany podręcznik pozwala szybko i łatwo podzielić materiał na pracę klasie i pracę indywidualną w domu. Na samodzielne powtórki po lekcjach wybieraj zadania:

 • zamknięte – na czytanie i słuchanie ze zrozumieniem,
 • sprawdzające znajomość środków językowych,
 • powtarzające słownictwo i struktury gramatyczne.

Do pracy w klasie pozostaw zadania oparte na komunikacji, które pomogą uczniom przećwiczyć powtórzone środki językowe w kontekście.

5. Przedegzaminacyjna checklista #1

Siedem tygodni przed egzaminem zapytaj uczniów, czy potrafią:

 • zaproponować koleżance/koledze wyjście na dyskotekę szkolną,
 • opisać dwóch członków swojej rodziny,
 • opowiedzieć o swoim ulubionym serialu/filmie,
 • opisać swój pokój,
 • zapytać o drogę do stacji metra.

6. Budowanie dobrych nawyków

W ostatnich tygodniach przed egzaminem uczniowie powinni jak najwięcej zapisywać – to da im poczucie pewności na egzaminie. Aby pomóc uczniom przygotować się do tego i budować pewność siebie:

 • zapisz na tablicy początki zdań i poproś, aby uczniowie je dokończyli,
 • poproś o ułożenie i zapisanie dialogu,
 • zadawaj pytania związane z tematem rozdziału i daj uczniom czas na zapisanie odpowiedzi.

7. Sprawdzanie prac

Częstym błędem popełnianym przez uczniów jest oddawanie prac bez sczytania odpowiedzi i naniesienia poprawek. Warto pokazać uczniom, że odpowiednia korekta pomoże im uniknąć tracenia cennych punktów.

Ćwiczenia, które pomogą uczniom zbudować nawyk sczytywania i korekty swoich prac, to:

 • sprawdzanie odpowiedzi kolegi/koleżanki przed oddaniem testu,
 • przeczytanie całej strony z zeszytu ćwiczeń kolegi/koleżanki i poprawienie błędów,
 • regularne robienie zadań polegających na poprawianiu błędów w zdaniach.

8. Strategiczne pisanie

Dla większości uczniów tworzenie wypowiedzi pisemnej zaczyna się od tłumaczenia punktów z polecenia na język angielski. Wykorzystaj ten nawyk i poproś uczniów, aby:

 • przetłumaczyli punkty w parach,
 • sporządzili listę 8–10 słówek, które mogą się przydać w tworzeniu wypowiedzi,
 • zamienili punkty z zadania na pytania, które zadadzą koledze/koleżance.

9. Zadania z luką

W uzupełnianiu tekstu bardzo pomocne może okazać się tłumaczenie jego fragmentów na język polski. Taka technika nie tylko podnosi świadomość językową ucznia, lecz także jest doskonałą strategią egzaminacyjną.

10. Przedegzaminacyjna checklista #2

Cztery tygodnie przed egzaminem zapytaj uczniów, czy potrafią:

 • zapytać kolegę/koleżankę, co lubi robić w zimowe wieczory,
 • streścić w dwóch zdaniach przeczytany tekst,
 • przetłumaczyć trzy dowolne zdania z tekstu,
 • podziękować koledze za pomoc w odrabianiu pracy domowej,
 • wymienić nazwy sześciu: zawodów, urządzeń elektronicznych, gatunków zwierząt, dyscyplin sportowych.

11. Podkręcanie śrubki

Aby tuż przed egzaminem podnieść nieco poziom trudności, wypróbuj zadania sprawdzające:

 • znajomość funkcji językowych: udzielanie dwóch różnych, poprawnych językowo, odpowiedzi na pytania,
 • znajomość środków językowych: uzupełnianie luk w tekście dwoma lub trzema brakującymi wyrazami,
 • rozumienie tekstów pisanych: dopisywanie do podanych pytań wielokrotnego wyboru dodatkowych (poprawnych) opcji.

Takie zadania pomogą uczniom wyjść ze strefy komfortu, przez co w pewnym stopniu imitują stres egzaminacyjny.

12.Powtórki w formie zabaw

Wypełnianie kolejnych arkuszy z testami w ferworze przedegzaminacyjnej gorączki niekoniecznie pomoże uczniom poprawić wyniki. Wprost przeciwnie, taka forma pracy może uświadomić uczniom braki w wiedzy i kompetencjach. Aby budować u uczniów pozytywne nastawienie do ich pierwszego w życiu egzaminu, ostatnie dni przed sprawdzianem warto poświęcić na gry językowe, które pomogą powtórzyć materiał, jednocześnie wpływając na uczniów motywująco.

Kup karty Don't Say It! w sklepie online

sprawdź nasze zestawy w aplikacji Quizlet

Skontaktuj się z reprezentantem

KONFERENCJA METODYCZNA ONLINE
dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

Licealista pokolenia 3.0: diagnoza kognitywna, emocjonalna i społeczna Kim jest, co wie i z czym się zmaga współczesny uczeń – i co z tego wynika dla dydaktyki językowej?

START: 12.12.18, godz 15:00

Szczegóły wkrótce!

 

Informacje dla klientów

 

Status zamówienia

Aby sprawdzić aktualny status swojego zamówienia lub zlokalizować przesyłkę prosimy o kontakt z działem Customer Care pod numerem telefonu 22 321 19 80 (pn.-pt. 8:00-16:00) lub mailowo:

obslugaklienta@macmillaneducation.com

Macmillan Staffroom Online

W celu uzyskania pomocy w związku z serwisem www.staffroom.pl, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 321 19 98 (pn.-pt. 9:00-16:00) lub pod adresem e-mail:

staffhelp@macmillan.pl

do startu pozostało

 • 00 dni
 • 00 godzin
 • 00 minut
 • 00 sekund
Bądź na bieżąco!
Przed nauczycielami liceów i techników wielkie wyzwanie! Dowiedz się w pierwszej kolejności i otrzymaj wsparcie merytoryczne!

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146A. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez Macmillan Polska Sp. z o.o. wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.