Zostały niecałe 2 lata na przygotowanie uczniów do nowego Egzaminu ósmoklasisty. Aż 40-50% wszystkich punktów do zdobycia na egzaminie pochodzić będzie z zadań otwartych.

UPEWNIJ SIĘ, czy podręcznik do klasy 7, którego wybór rozważasz, zawiera liczne:

  • ćwiczenia otwarte na przetwarzanie informacji w tekście pisanym

Zobacz przykładową stronę w All Clear

POBIERZ PRZYKŁADOWĄ STRONĘ W PDF

  • ćwiczenia otwarte na przetwarzanie informacji w tekście słuchanym

Zobacz przykładową stronę w All Clear

POBIERZ PRZYKŁADOWĄ STRONĘ W PDF

  • ćwiczenia otwarte rozwijające umiejętność reagowania językowego

Zobacz przykładową stronę w All Clear

POBIERZ PRZYKŁADOWĄ STRONĘ W PDF

  • ćwiczenia otwarte rozwijające umiejętność tworzenia tekstu pisanego krok po kroku

Zobacz przykładową stronę w All Clear

POBIERZ PRZYKŁADOWĄ STRONĘ W PDF

UPEWNIJ SIĘ, czy zeszyt ćwiczeń do tego podręcznika zawiera liczne:

  • ćwiczenia otwarte na przetwarzanie informacji w tekście pisanym

Zobacz przykładową stronę w All Clear

POBIERZ PRZYKŁADOWĄ STRONĘ W PDF

  • ćwiczenia otwarte rozwijające umiejętność reagowania językowego

Zobacz przykładową stronę w All Clear

POBIERZ PRZYKŁADOWĄ STRONĘ W PDF

  • ćwiczenia otwarte rozwijające umiejętność przetwarzania środków językowych

Zobacz przykładową stronę w All Clear

POBIERZ PRZYKŁADOWĄ STRONĘ W PDF

  • blok ćwiczeń testowych w formacie Egzaminu ósmoklasisty

Zobacz przykładową stronę w All Clear

POBIERZ PRZYKŁADOWĄ STRONĘ W PDF