News

Oferta dla zerówek

Szukasz najlepszego kursu dla zerówkowiczów? Sprawdź naszą ofertę i zaproś wesołą drużynę Bugs Team, przyjacielskiego dinozaura Dexa lub uśmiechniętą piłeczkę Happy na swoje zajęcia!

Bugs Team Starter

 • Pierwsza część bestsellerowego, czteropoziomowego kursu dla klas 0-3, stanowi idealne wprowadzenie do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej.
 • Kolorowe karty pracy, pełne różnorodnych zadań typu: kolorowanie, wycinanie, dopasowywanie, czy rysowanie.
 • Do każdej Książki ucznia dołączona jest płyta Pupil’s CD, na której znajdują się piosenki i rymowanki, a bezpłatne materiały cyfrowe dla nauczyciela dostępne są na www.staffroom.pl

Dowiedz się więcej o kursie Bugs Team Starter

Discover with Dex

 • Każda Książka ucznia zawiera kod dostępu do Pupil’s Digital Kit oraz zestaw kolorowych naklejek, które mali uczniowie uwielbiają.
 • W kursie wykorzystywana jest metoda Total Physical Response, dzięki czemu dzieci w naturalny i szybszy sposób uczą się nowych zasad gramatycznych i słownictwa.
 • Szeroka gama dodatkowych komponentów oraz materiałów interaktywnych dla nauczyciela, w tym Teacher’s Digital Kit (kod dostępu w każdej Książce nauczyciela), pomogą jeszcze bardziej urozmaicić zajęcia.
 • Dla uczniów klas zerowych idealnie sprawdzi się poziom 2.

Dowiedz się więcej o kursie Discover with Dex

Angielski dla zerówek

 • 60 praktycznych kart pracy do wykorzystania jako kolejne lekcje lub wybiórczo, stosownie do potrzeb i możliwości dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności pozajęzykowych, tj. spostrzegawczości, orientacji przestrzennej i wiele innych.
 • DVD – do kupienia na www.sklep.macmillan.pl – zawiera filmy i piosenki, które jeszcze bardziej uatrakcyjnią zajęcia.

Dowiedz się więcej o kursie Angielski dla zerówek

Obejrzyj szkolenie!

Jakie gry i zabawy wspierające rozwój języka angielskiego sprawdzą się najlepiej w zerówce? Jak wybrać i opowiedzieć historyjkę, żeby była wciągająca i aktywizująca dla 6-latka? Jak błyskawicznie przekształcić opowiadanie w miniprzedstawienie na lekcji języka obcego?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań odpowie wspaniała specjalistka nauczania najmłodszych uczniów - dr Anna Parr-Modrzejewska.

Obejrzyj bezpłatne szkolenie

Skontaktuj się z reprezentantem

Próbny Egzamin Ósmoklasisty: podsumowanie wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty, opracowany przez ekspertów wydawnictwa Macmillan, został przeprowadzony w dniach 17.12.2018 – 01.03.2019. Zadania testowe oparte zostały na wytycznych zawartych w dokumentach opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną: Informatorze o egzaminie ósmoklasisty i przykładowym arkuszu egzaminacyjnym. Do egzaminu przystąpiło prawie 9000 uczniów.

Struktura egzaminu

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego zawierał 14 zadań: 3 zadania na rozumienie ze słuchu, 3 zadania na znajomość funkcji językowych, 4 zadania na rozumienie tekstów pisanych, 3 zadania na znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną. Jak wiadomo, nowością na zbliżającym się egzaminie ósmoklasisty będą zadania o charakterze otwartym. Łącznie z wypowiedzią pisemną w omawianym teście znalazło się ich 7, co najmniej jedno w każdej wyżej wymienionej części. To stanowi 50% wszystkich zadań w teście, co oznacza, że ich udział w wyniku końcowym jest bardzo znaczący.

Wyniki ogółem

Ogólne wyniki Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z podziałem na poszczególne województwa przedstawiono w poniższej tabeli. Jak widać, do próbnego egzaminu przystąpiło 8793 uczniów, a średni wynik w skali kraju to 49,60%. Średnie wyniki w większości województw są zbliżone do średniej krajowej. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z następujących województw: mazowieckiego (56,34%), lubuskiego (53,40%) i śląskiego (51,82%). Najniższe wyniki odnotowano w województwach dolnośląskim i kujawsko-pomorskim (odpowiednio 44,93% oraz 44,69%). Najwięcej uczniów przystąpiło do egzaminu w województwie podkarpackim (1086), a najmniej – w lubuskim (105).


Rozumienie ze słuchu

Średni wynik uzyskany przez egzaminowanych to 48%. Jeśli chodzi o średnie wyniki poszczególnych zadań, nie różnią się one między sobą znacząco. Dla zadania 1 wynosi on 52%, dla zadania 2 – 44% a dla zadania 3 – 48%. Zadania 1 i 2 to zadania o charakterze zamkniętym, natomiast zadanie 3 to zadanie otwarte.

Znajomość funkcji językowych

Na próbnym egzaminie ósmoklasisty część dotycząca znajomości funkcji językowych była drugim najłatwiejszym komponentem (średni wynik – 51%). Średnia dla zadań wynoszą kolejno: zadanie 4 – 46%, zadanie 5 – 73% oraz dla zadania 6 – 27%.

Rozumienie tekstów pisanych

Z tą częścią egzaminu uczniowie poradzili sobie najlepiej. Średnia wszystkich wyników wyniosła 64%. Kolejno w zadaniach średnia wynosiła: zadanie 7 – 69%, zadanie 8 – 54%, zadanie 9 – 53% oraz zadanie 10, z którym uczniowie poradzili sobie najlepiej z całego egzaminu – 77%.

Znajomość środków językowych

Znajomość środków językowych okazała się dla uczniów najtrudniejszą częścią egzaminu. Średni wynik w przypadku tej części wynosi jedynie 37%. W tej części uczniowie musieli zmierzyć się z trzema zadaniami: jednym zamkniętym i dwoma otwartymi. To właśnie te ostatnie wypadły w teście najgorzej i to ich obecność obniżyła tak znacząco średni wynik tej części. W zadaniu 11 uczniowie uzyskali średni wynik na poziomie 60%, jednak zadania otwarte odsłoniły największe słabości uczniów, średnie wyniki zadań 12 i 13 to odpowiednio 22% i 27%.

Wypowiedź pisemna

Zadanie, w którym uczniowie zostali poproszeni o napisanie wiadomości e-mail, okazało się drugą najtrudniejszą częścią egzaminu. Średni wynik uzyskany przez uczniów w tej części to 42%.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - zestaw materiałów

Pobierz zestaw materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty:

 • próbny arkusz egzaminacyjny
 • pełny klucz odpowiedzi
 • nagrania audio oraz skrypt nagrań

Exam Final Call

Do pierwszego egzaminu ósmoklasisty pozostało już niewiele czasu. Jak jeszcze pomóc uczniom? Sprawdźcie nasze wskazówki, które jeszcze lepiej pomogą im się przygotować to tego ważnego wydarzenia.

Poznaj Repetytorium Ósmoklasisty

Repetytorium Ósmoklasisty to pełne kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych uczniom do przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Sprawdzi się idealnie zarówno jako podręcznik używany w ósmej klasie na co dzień, jak i jako materiał dodatkowy. Repetytorium zawiera konsolidację słownictwa ze wszystkich 14 tematów przewidzianych w nowej podstawie programowej, zapewnia uczniom pełny i gruntowny przegląd niezbędnych struktur gramatycznych oraz funkcji językowych, a także pozwala im regularnie ćwiczyć wszystkie typy umiejętności egzaminacyjnych.

 

Informacje dla klientów

 

Status zamówienia

Aby sprawdzić aktualny status swojego zamówienia lub zlokalizować przesyłkę prosimy o kontakt z działem Customer Care pod numerem telefonu 22 321 19 80 (pn.-pt. 8:00-16:00) lub mailowo:

obslugaklienta@macmillaneducation.com

Macmillan Staffroom Online

W celu uzyskania pomocy w związku z serwisem www.staffroom.pl, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 321 19 98 (pn.-pt. 8:00-17:00) lub pod adresem e-mail:

staffhelp@macmillan.pl

Exam Final Call

Do pierwszego egzaminu ósmoklasisty pozostało już tylko 12 tygodni! Jak jeszcze pomóc uczniom? Jak wykorzystać te 12 tygodni?

Jeszcze nie jest za późno! Kup zestaw → Repetytorium Ósmoklasisty + Zeszyt ćwiczeń w atrakcyjnej cenie - tylko 40zł!

Kup w sklepie

Skontaktuj się z reprezentantem

Dlaczego warto?

 • Elastyczny podział materiału na pracę w klasie oraz pracę samodzielną w domu
 • Interaktywne listy słówek idealne do końcowych powtórek
 • Wiele zadań otwartych z zapisywaniem odpowiedzi
 • Efektywne utrwalenie środków językowych w postaci zadań egzaminacyjnych
 • Bogactwo testów przeznaczonych do ćwiczenia strategii egzaminacyjnych
 • Inspirujące dodatki na ostatnie lekcje przed egzaminem (Quizlet, karty Don’t Say it)

 

1. Listy słówek

W ostatnich tygodniach przed egzaminem warto jeszcze raz przejrzeć tematyczne listy słówek. Uczniowie mogą:

 • spersonalizować gotową listę, zakreślając różnymi kolorami słowa, które znają bardzo dobrze, oraz te, które jeszcze muszą powtórzyć,
 • stworzyć listę słówek z lukami dla kolegi/koleżanki,– wybrać z listy trzy słowa, z którymi ułożą zwroty, trzy, z którymi ułożą zdania, oraz trzy, których użyją w wiadomości tekstowej do kolegi/koleżanki,
 • uzupełniać listy brakującymi wyrazami.

Do tego zadania wykorzystaj listy słówek znajdujące się w Zeszycie ćwiczeń na stronach 58-84.

2. Testowanie w parach

Jeżeli nie wykorzystałeś jeszcze wszystkich testów z podręcznika, poproś uczniów, aby w ramach powtórki:

 • uzupełnili test w parach,
 • wykonali sami zadania testowe, a następnie sprawdzili testy koledze/koleżance,
 • po uzupełnieniu zadań wybrali dwa z nich i ułożyli takie same dla kolegi/koleżanki.

3. Strategie egzaminacyjne

Przed egzaminem omów z uczniami listę DOs and DONT’s. Poproś uczniów, aby zdecydowali, które z podanych strategii są pomocne, a które nie. Możesz dodać inne elementy do podanej listy.

 • Jeżeli dobrze znasz dany typ zadania, nie musisz czytać polecenia.
 • Zanim oddasz swoją pracę, uważnie przeczytaj wszystkie odpowiedzi, sprawdzając ich poprawność.
 • W zadaniach wielokrotnego wyboru nie musisz czytać wszystkich opcji odpowiedzi, jeżeli jesteś pewien, która jest poprawna.
 • Jeżeli nie jesteś pewny swojej odpowiedzi, lepiej pominąć to zadanie.

4. Praca w domu czy na lekcji?

Dobrze skonstruowany podręcznik pozwala szybko i łatwo podzielić materiał na pracę klasie i pracę indywidualną w domu. Na samodzielne powtórki po lekcjach wybieraj zadania:

 • zamknięte – na czytanie i słuchanie ze zrozumieniem,
 • sprawdzające znajomość środków językowych,
 • powtarzające słownictwo i struktury gramatyczne.

Do pracy w klasie pozostaw zadania oparte na komunikacji, które pomogą uczniom przećwiczyć powtórzone środki językowe w kontekście.

5. Przedegzaminacyjna checklista #1

Siedem tygodni przed egzaminem zapytaj uczniów, czy potrafią:

 • zaproponować koleżance/koledze wyjście na dyskotekę szkolną,
 • opisać dwóch członków swojej rodziny,
 • opowiedzieć o swoim ulubionym serialu/filmie,
 • opisać swój pokój,
 • zapytać o drogę do stacji metra.

6. Budowanie dobrych nawyków

W ostatnich tygodniach przed egzaminem uczniowie powinni jak najwięcej zapisywać – to da im poczucie pewności na egzaminie. Aby pomóc uczniom przygotować się do tego i budować pewność siebie:

 • zapisz na tablicy początki zdań i poproś, aby uczniowie je dokończyli,
 • poproś o ułożenie i zapisanie dialogu,
 • zadawaj pytania związane z tematem rozdziału i daj uczniom czas na zapisanie odpowiedzi.

7. Sprawdzanie prac

Częstym błędem popełnianym przez uczniów jest oddawanie prac bez przeczytania odpowiedzi i naniesienia poprawek. Warto pokazać uczniom, że odpowiednia korekta pomoże im uniknąć tracenia cennych punktów.

Ćwiczenia, które pomogą uczniom zbudować nawyk sczytywania i korekty swoich prac, to:

 • sprawdzanie odpowiedzi kolegi/koleżanki przed oddaniem testu,
 • przeczytanie całej strony z zeszytu ćwiczeń kolegi/koleżanki i poprawienie błędów,
 • regularne robienie zadań polegających na poprawianiu błędów w zdaniach.

8. Strategiczne pisanie

Dla większości uczniów tworzenie wypowiedzi pisemnej zaczyna się od tłumaczenia punktów z polecenia na język angielski. Wykorzystaj ten nawyk i poproś uczniów, aby:

 • przetłumaczyli punkty w parach,
 • sporządzili listę 8–10 słówek, które mogą się przydać w tworzeniu wypowiedzi,
 • zamienili punkty z zadania na pytania, które zadadzą koledze/koleżance.

9. Zadania z luką

W uzupełnianiu tekstu bardzo pomocne może okazać się tłumaczenie jego fragmentów na język polski. Taka technika nie tylko podnosi świadomość językową ucznia, lecz także jest doskonałą strategią egzaminacyjną.

10. Przedegzaminacyjna checklista #2

Cztery tygodnie przed egzaminem zapytaj uczniów, czy potrafią:

 • zapytać kolegę/koleżankę, co lubi robić w zimowe wieczory,
 • streścić w dwóch zdaniach przeczytany tekst,
 • przetłumaczyć trzy dowolne zdania z tekstu,
 • podziękować koledze za pomoc w odrabianiu pracy domowej,
 • wymienić nazwy sześciu: zawodów, urządzeń elektronicznych, gatunków zwierząt, dyscyplin sportowych.

11. Podkręcanie śrubki

Aby tuż przed egzaminem podnieść nieco poziom trudności, wypróbuj zadania sprawdzające:

 • znajomość funkcji językowych: udzielanie dwóch różnych, poprawnych językowo, odpowiedzi na pytania,
 • znajomość środków językowych: uzupełnianie luk w tekście dwoma lub trzema brakującymi wyrazami,
 • rozumienie tekstów pisanych: dopisywanie do podanych pytań wielokrotnego wyboru dodatkowych (poprawnych) opcji.

Takie zadania pomogą uczniom wyjść ze strefy komfortu, przez co w pewnym stopniu imitują stres egzaminacyjny.

12.Powtórki w formie zabaw

Wypełnianie kolejnych arkuszy z testami w ferworze przedegzaminacyjnej gorączki niekoniecznie pomoże uczniom poprawić wyniki. Wprost przeciwnie, taka forma pracy może uświadomić uczniom braki w wiedzy i kompetencjach. Aby budować u uczniów pozytywne nastawienie do ich pierwszego w życiu egzaminu, ostatnie dni przed sprawdzianem warto poświęcić na gry językowe, które pomogą powtórzyć materiał, jednocześnie wpływając na uczniów motywująco.

Kup karty Don't Say It! w sklepie online

sprawdź nasze zestawy w aplikacji Quizlet

Skontaktuj się z reprezentantem