News

Exam Final Call

Do pierwszego egzaminu ósmoklasisty pozostało już tylko 12 tygodni! Jak jeszcze pomóc uczniom? Jak wykorzystać te 12 tygodni?

Jeszcze nie jest za późno! Kup zestaw → Repetytorium Ósmoklasisty + Zeszyt ćwiczeń w atrakcyjnej cenie - tylko 40zł!

Kup w sklepie

Skontaktuj się z reprezentantem

Dlaczego warto?

 • Elastyczny podział materiału na pracę w klasie oraz pracę samodzielną w domu
 • Interaktywne listy słówek idealne do końcowych powtórek
 • Wiele zadań otwartych z zapisywaniem odpowiedzi
 • Efektywne utrwalenie środków językowych w postaci zadań egzaminacyjnych
 • Bogactwo testów przeznaczonych do ćwiczenia strategii egzaminacyjnych
 • Inspirujące dodatki na ostatnie lekcje przed egzaminem (Quizlet, karty Don’t Say it)

 

1. Listy słówek

W ostatnich tygodniach przed egzaminem warto jeszcze raz przejrzeć tematyczne listy słówek. Uczniowie mogą:

 • spersonalizować gotową listę, zakreślając różnymi kolorami słowa, które znają bardzo dobrze, oraz te, które jeszcze muszą powtórzyć,
 • stworzyć listę słówek z lukami dla kolegi/koleżanki,– wybrać z listy trzy słowa, z którymi ułożą zwroty, trzy, z którymi ułożą zdania, oraz trzy, których użyją w wiadomości tekstowej do kolegi/koleżanki,
 • uzupełniać listy brakującymi wyrazami.

Do tego zadania wykorzystaj listy słówek znajdujące się w Zeszycie ćwiczeń na stronach 58-84.

2. Testowanie w parach

Jeżeli nie wykorzystałeś jeszcze wszystkich testów z podręcznika, poproś uczniów, aby w ramach powtórki:

 • uzupełnili test w parach,
 • wykonali sami zadania testowe, a następnie sprawdzili testy koledze/koleżance,
 • po uzupełnieniu zadań wybrali dwa z nich i ułożyli takie same dla kolegi/koleżanki.

3. Strategie egzaminacyjne

Przed egzaminem omów z uczniami listę DOs and DONT’s. Poproś uczniów, aby zdecydowali, które z podanych strategii są pomocne, a które nie. Możesz dodać inne elementy do podanej listy.

 • Jeżeli dobrze znasz dany typ zadania, nie musisz czytać polecenia.
 • Zanim oddasz swoją pracę, uważnie przeczytaj wszystkie odpowiedzi, sprawdzając ich poprawność.
 • W zadaniach wielokrotnego wyboru nie musisz czytać wszystkich opcji odpowiedzi, jeżeli jesteś pewien, która jest poprawna.
 • Jeżeli nie jesteś pewny swojej odpowiedzi, lepiej pominąć to zadanie.

4. Praca w domu czy na lekcji?

Dobrze skonstruowany podręcznik pozwala szybko i łatwo podzielić materiał na pracę klasie i pracę indywidualną w domu. Na samodzielne powtórki po lekcjach wybieraj zadania:

 • zamknięte – na czytanie i słuchanie ze zrozumieniem,
 • sprawdzające znajomość środków językowych,
 • powtarzające słownictwo i struktury gramatyczne.

Do pracy w klasie pozostaw zadania oparte na komunikacji, które pomogą uczniom przećwiczyć powtórzone środki językowe w kontekście.

5. Przedegzaminacyjna checklista #1

Siedem tygodni przed egzaminem zapytaj uczniów, czy potrafią:

 • zaproponować koleżance/koledze wyjście na dyskotekę szkolną,
 • opisać dwóch członków swojej rodziny,
 • opowiedzieć o swoim ulubionym serialu/filmie,
 • opisać swój pokój,
 • zapytać o drogę do stacji metra.

6. Budowanie dobrych nawyków

W ostatnich tygodniach przed egzaminem uczniowie powinni jak najwięcej zapisywać – to da im poczucie pewności na egzaminie. Aby pomóc uczniom przygotować się do tego i budować pewność siebie:

 • zapisz na tablicy początki zdań i poproś, aby uczniowie je dokończyli,
 • poproś o ułożenie i zapisanie dialogu,
 • zadawaj pytania związane z tematem rozdziału i daj uczniom czas na zapisanie odpowiedzi.

7. Sprawdzanie prac

Częstym błędem popełnianym przez uczniów jest oddawanie prac bez przeczytania odpowiedzi i naniesienia poprawek. Warto pokazać uczniom, że odpowiednia korekta pomoże im uniknąć tracenia cennych punktów.

Ćwiczenia, które pomogą uczniom zbudować nawyk sczytywania i korekty swoich prac, to:

 • sprawdzanie odpowiedzi kolegi/koleżanki przed oddaniem testu,
 • przeczytanie całej strony z zeszytu ćwiczeń kolegi/koleżanki i poprawienie błędów,
 • regularne robienie zadań polegających na poprawianiu błędów w zdaniach.

8. Strategiczne pisanie

Dla większości uczniów tworzenie wypowiedzi pisemnej zaczyna się od tłumaczenia punktów z polecenia na język angielski. Wykorzystaj ten nawyk i poproś uczniów, aby:

 • przetłumaczyli punkty w parach,
 • sporządzili listę 8–10 słówek, które mogą się przydać w tworzeniu wypowiedzi,
 • zamienili punkty z zadania na pytania, które zadadzą koledze/koleżance.

9. Zadania z luką

W uzupełnianiu tekstu bardzo pomocne może okazać się tłumaczenie jego fragmentów na język polski. Taka technika nie tylko podnosi świadomość językową ucznia, lecz także jest doskonałą strategią egzaminacyjną.

10. Przedegzaminacyjna checklista #2

Cztery tygodnie przed egzaminem zapytaj uczniów, czy potrafią:

 • zapytać kolegę/koleżankę, co lubi robić w zimowe wieczory,
 • streścić w dwóch zdaniach przeczytany tekst,
 • przetłumaczyć trzy dowolne zdania z tekstu,
 • podziękować koledze za pomoc w odrabianiu pracy domowej,
 • wymienić nazwy sześciu: zawodów, urządzeń elektronicznych, gatunków zwierząt, dyscyplin sportowych.

11. Podkręcanie śrubki

Aby tuż przed egzaminem podnieść nieco poziom trudności, wypróbuj zadania sprawdzające:

 • znajomość funkcji językowych: udzielanie dwóch różnych, poprawnych językowo, odpowiedzi na pytania,
 • znajomość środków językowych: uzupełnianie luk w tekście dwoma lub trzema brakującymi wyrazami,
 • rozumienie tekstów pisanych: dopisywanie do podanych pytań wielokrotnego wyboru dodatkowych (poprawnych) opcji.

Takie zadania pomogą uczniom wyjść ze strefy komfortu, przez co w pewnym stopniu imitują stres egzaminacyjny.

12.Powtórki w formie zabaw

Wypełnianie kolejnych arkuszy z testami w ferworze przedegzaminacyjnej gorączki niekoniecznie pomoże uczniom poprawić wyniki. Wprost przeciwnie, taka forma pracy może uświadomić uczniom braki w wiedzy i kompetencjach. Aby budować u uczniów pozytywne nastawienie do ich pierwszego w życiu egzaminu, ostatnie dni przed sprawdzianem warto poświęcić na gry językowe, które pomogą powtórzyć materiał, jednocześnie wpływając na uczniów motywująco.

Kup karty Don't Say It! w sklepie online

sprawdź nasze zestawy w aplikacji Quizlet

Skontaktuj się z reprezentantem

 

Informacje dla klientów

 

Status zamówienia

Aby sprawdzić aktualny status swojego zamówienia lub zlokalizować przesyłkę prosimy o kontakt z działem Customer Care pod numerem telefonu 22 321 19 80 (pn.-pt. 8:00-16:00) lub mailowo:

obslugaklienta@macmillaneducation.com

Macmillan Staffroom Online

W celu uzyskania pomocy w związku z serwisem www.staffroom.pl, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 321 19 98 (pn.-pt. 8:00-17:00) lub pod adresem e-mail:

staffhelp@macmillan.pl