News

 
 

Zapraszamy do pobrania nagrań, niezbędnych do pracy z materiałem zawartym w broszurze Bugs Team.

Po więcej informacji zapraszamy wkrótce

Zeszyt do języka angielskiego

Zeszyt do języka angielskiego to unikatowy materiał dodatkowy przygotowany specjalnie do podręczników w wersji wieloletniej. To wyjątkowe rozwiązanie oszczędza czas na lekcji, gdyż uczeń nie przepisuje mechanicznie całych zadań, tylko zaznacza lub wpisuje właściwą odpowiedź w zeszycie przedmiotowym.

Zeszyty do języka angielskiego zawierają:

 • wszystkie zadania pisemne z danego poziomu podręcznika;
 • słowniczki i zestawienia użytecznych zwrotów;
 • tabele gramatyczne;
 • dodatkowe strony do robienia notatek.


Zalety Zeszytów do języka angielskiego:

 • oszczędzają czas,
 • pozostają własnością uczniów po zakończeniu roku szkolnego,
 • pomagają w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty.

Zapoznaj się z koncepcją naszych zeszytów i sprawdź jak rozdział drugi z Książki ucznia Brainy - klasa 4 odwzrowany jest w Zeszycie do języka angielskiego:

PRZYKŁADOWE STRONY Z KSIĄŻKI UCZNIA

PRZYKŁADOWE STRONY Z ZESZYTU DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zeszyty dostępne są także do podręczników:

Skontaktuj się z reprezentantem

Pokaż reprezentantów

Polityka prywatności i plików cookies

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2018

Macmillan Polska Sp. z o.o.: Polityka Prywatności

Cieszymy się, że tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.macmillan.pl, w tym ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.macmillan.pl.   

Informacja formalna na początek – administratorem strony oraz sklepu jest Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), al. Jerozolimskie 146a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133203, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272256489, REGON: 016129023, kapitał zakładowy: 4 420 000,00 zł.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem iod@macmillaneducation.com lub na adres korespondencyjny: Piotr Dróbecki, Macmillan Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa.

 • Skrócona wersja – najważniejsze informacje
 • Dane osobowe
 • Cele i czynności przetwarzania
 • Pliki cookies i inne technologie śledzące
 • Logi serwera
 • Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
 • Skrócona wersja – najważniejsze informacje

  Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

   1. Zakładając konto użytkownika, składając zamówienie, składając reklamację, odstępując od umowy, zapisując się do newslettera, zapisując się na webinar czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
   2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
   3. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
   4. Korzystamy z narzędzia analitycznego HotJar, które śledzi Twoje zachowania podejmowane w obrębie naszych stron. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Hotjar Limited. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.
   5. Korzystamy z narzędzia Google AdWords w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.
   6. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager w celu kontrolowania kampanii reklamowych i tego, w jaki sposób korzystasz z naszych stron. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.
   7. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
   8. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
   9. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
   10. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony, w szczególności obsługi konta użytkownika, procesu składania zamówienia.

   

  Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły. 

 • Dane osobowe

  Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), al. Jerozolimskie 146a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133203, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272256489, REGON: 016129023, kapitał zakładowy: 4 420 000,00 zł.

  Inspektor ochrony danych osobowych. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. W każdej chwili możesz się z nim skontaktować drogą elektroniczną pod adresem iod@macmillaneducation.com lub na adres korespondencyjny: Piotr Dróbecki, Macmillan Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa.

  Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

  Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

   1. prawo dostępu do danych osobowych,
   2. prawo do sprostowania danych osobowych,
   3. prawo do usunięcia danych osobowych,
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
   6. prawo do przenoszenia danych,
   7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

   

  Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

  Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że skontaktujesz się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem iod@macmillaneducation.com lub na adres korespondencyjny: Piotr Dróbecki, Macmillan Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

  Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

  Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym. Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom, którym Macmillan Polska powierzył ich przetwarzanie, tj. dostawcom usług:

   • technicznych i informatycznych, umożliwiającym przetwarzanie danych,
   • teleinformatycznych, umożliwiającym przesyłanie wiadomości mailowej lub sms,
   • kurierskich, realizującym wysyłki zamówień,
   • informatycznych, umożliwiającym przeprowadzanie webinariów, Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 • Cele i czynności przetwarzania

  Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane.

  Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta.

  W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

  Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

  Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

  W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

  Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

  Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

  Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

  W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

  Webinaria. Jeżeli chcesz wziąć udział w webinarium, które organizujemy, musisz przekazać nam swoje dane osobowe takie jak adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w webinarium.

  Dane przekazane nam w związku z udziałem w webinarium wykorzystywane są w celu organizacji webinarium, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zapisu na webinarium.

  Dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od zakończenia webinarium. W tym okresie możesz sprostować swoje dane zapisane w systemie webinarowym, jak również żądać ich usunięcia wcześniej niż we wskazanym powyżej terminie. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

  Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

  Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

  W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

  Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

  Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 • Pliki cookies i inne technologie śledzące

  Nasza strona oraz sklep, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

  Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

  Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

  Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

  Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

  Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

  Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.

  Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

  Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

  Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

  Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

  Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

  Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

  Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  Google Adwords. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google AdWords zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

  Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

  Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

  Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

  Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.

  Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

  Google Tag Manager. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Tag Manager kontrolujemy prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystasz z naszych stron. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz optymalizacji naszych stron internetowych.

  Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz inne działania związane z kontrolą Twojego zachowania na stronie.

  Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

  Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

  Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.

  Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

  Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

  W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

  Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

  Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

  W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

  Hotjar. Korzystamy z narzędzia Hotjar, zapewnianego przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Z pomocą Hotjar analizujemy Twoje zachowania na naszych stronach, takie jak czas spędzany na poszczególnych stronach, przyciski, w które klikasz, linki, z których korzystasz itp. Robimy to w celu optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem doświadczenia użytkownika. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci optymalizacji naszych stron internetowych.

  Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat Twojego zachowania na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony, takie jak numer IP (zanonimizowany), wielkość ekrany, informacje o przeglądarce, lokalizacja, język. Hotjar przechowuje te informacje w ramach psedunonimizowanego profilu. Ani Hotjar, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji w celu Twojej identyfikacji. Więcej informacji odnajdziesz w polityce prywatności Hotjara: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

  Możesz sprzeciwić się tworzeniu Twojego anonimowego profilu oraz przechowywaniu informacji na Twój temat przez Hotjar, przechodząc do tej strony: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy w Twoim przypadku będziemy mogli korzystać z Hotjar, czy nie.

  Narzędzia społecznościowe. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

  Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

  Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

  Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

  Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

   

  Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

  Wideo. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo.

  Odtwarzając wideo, Google lub Vimeo otrzymują o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

  Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google lub Vimeo, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

  Jeśli nie chcesz, aby Google lub Vimeo przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

  Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz Vimeo (https://vimeo.com/privacy).

 • Logi serwera

  Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

  Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 • Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

   1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Alejach Jerozolimskich 146A.
   2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji konta macmillan.pl, pobierania bezpłatnych materiałów, złożenia zamówienia, przesyłania Ci informacji oraz korzystania z usług.
   3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego celu.
   4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu rejestracji konta i pobierania bezpłatnych materiałów jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w każdym czasie poprzez usunięcie konta.
   5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu przesyłania Ci informacji jest prawnie usprawiedliwiony interes Macmillan Polska w postaci promocji swojej oferty.
   6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu składania zamówień jest fakt ich niezbędności do realizacji umowy.
   7. Macmillan Polska będzie przechowywać Twoje dane osobowe do czasu usunięcia konta.
   8. W celu dopasowania kierowanej do Ciebie informacji będziesz podlegać profilowaniu w oparciu o sektor edukacji, w którym pracujesz.
   9. Masz prawo do żądania od Macmillan Polska dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu.
   10. Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania; Macmillan Polska poinformuje Cię o uwzględnieniu Twojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane.
   11. Masz prawo do otrzymania podanych przeze Ciebie danych w postaci pliku komputerowego
    w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi.
   12. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu przesyłania Ci informacji. Wskutek sprzeciwu Macmillan Polska zaprzestanie wykorzystywania danych w tym celu.
   13. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania; wskutek sprzeciwu Macmillan Polska zaprzestanie profilowania i przedstawi Ci tego konsekwencje lub poinformuje Cię o przyczynach, dla których nie uwzględni sprzeciwu.
   14. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Macmillan Polska.
   15. Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom, którym Macmillan Polska powierzył ich przetwarzanie, tj. dostawcom usług technicznych i informatycznych, umożliwiającym prowadzenie serwisu macmillan.pl oraz jego administrację.
   16. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem możesz kierować
    do inspektora ochrony danych firmy Macmillan Polska na adres mailowy iod@macmillaneducation.com lub na adres korespondencyjny: Piotr Dróbecki, Macmillan Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych

 • drogą elektroniczną pod adresem iod@macmillaneducation.com
 • lub na adres korespondencyjny: Piotr Dróbecki, Macmillan Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa.
 

Cennik - obowiązujący od 17 stycznia 2020

Cennik 2020 - Macmillan (podlegające rabatowi) pobierz
Cennik 2020 - Macmillan (niepodlegające rabatowi) pobierz
Cennik 2020 - Hueber (podlegające rabatowi) pobierz
Cennik 2020 - Hueber (niepodlegające rabatowi) pobierz

Poznaj ważne informacje dotyczące danych osobowych

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz szczegółami przepisów, które z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie. Bezpieczeństwo danych jest dla nas równie ważne, jak poprawne i stabilne działanie naszych usług. W związku z tym, wszystkim użytkownikom chcemy zapewnić pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z serwisów internetowych wydawnictwa Macmillan.

 • CO TO JEST RODO?
 • PODSTAWOWE I PRZYDATNE DEFINICJE
 • TWOJE DANE OSOBOWE W MACMILLAN POLSKA
 • FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
 • CO TO JEST RODO?

  RODO to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (inaczej Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).

  RODO weszło w życie 25 maja 2018 roku i od tego dnia zaczęło obowiązywać w całej Unii Europejskiej.

  Wdrożenie RODO wynika z konieczności dostosowania przepisów do rozwoju technologii i z potrzeby wprowadzenia jednolitych zasad ochrony danych osobowych we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Dzięki temu rozporządzeniu możemy dbać o ochronę swoich danych osobowych na tych samych zasadach w całej Unii.

  Dlaczego powstała ta regulacja?

  Głównym powodem powstania regulacji jest to, że państwa członkowskie na różne sposoby podchodziły i podchodzą do ochrony danych osobowych. RODO ma na celu ujednolicenie zasad ochrony oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.

  GDPR co to jest?

  GDPR i RODO to jeden i ten sam akt prawny. RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) jest tłumaczeniem skrótu GDPR (General Data Protection Regulation).

 • PODSTAWOWE I PRZYDATNE DEFINICJE

  Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych definicji, które towarzyszą RODO i wyjaśniamy na czym dokładnie polegają.

  Dane osobowe: są to dane, za pomocą których możemy pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować osobę fizyczną. Do danych osobowych możemy zaliczyć przede wszystkim:
  imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczegółów określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  Administrator danych osobowych: jest to podmiot, który decyduje o tym, w jakim celu i w jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe. Administratorem danych osobowych może być zarówno osoba fizyczna lub prawna, jak i organ publiczny, jednostka lub inny podmiot. W przypadku korzystania z naszych serwisów i usług administratorem danych osobowych jest Macmillan Polska Sp. z o.o.

  Przetwarzanie danych osobowych: są to wszystkie operacje, które wykonujemy na danych osobowych. Do operacji tych zaliczamy operacje wykonywane zarówno z wykorzystaniem systemów informatycznych, jak i różnego rodzaju dokumentacji papierowej. Przetwarzaniem jest zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, udostępnianie lub usuwanie danych osobowych.

  Podmiot przetwarzający dane: jest to podmiot, który przetwarza dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych zawartej z administratorem danych osobowych i przetwarza je w imieniu administratora.

  Osoba, której dane dotyczą: jest to osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania na podstawie określonych danych osobowych.

  Zgoda: jest to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba fizyczna, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

  Profilowanie: jest to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy efektów jej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.

  Anonimizacja danych: jest to proces uniemożliwiający zidentyfikowanie osoby fizycznej na podstawie określonych danych.

  Pseudonimizacja danych: jest to przetworzenie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich już było przypisać konkretnej osobie bez użycia dodatkowych informacji; pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa, które uniemożliwiają ich wykorzystanie w celu zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • TWOJE DANE OSOBOWE W MACMILLAN POLSKA

  Wraz z wejściem RODO zmieniły się prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane, teraz każdy może decydować w jaki sposób jego dane mają i mogą być przetwarzane. Zobacz jakie uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i naszych zaufanych partnerów przysługują Ci zgodnie z RODO.

  Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

  Jakie prawa gwarantują Ci przepisy o ochronie danych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

   • Jeśli udzieliłeś(-aś) zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdym momencie możesz edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody lub wycofać ją całkowicie.
   • Prawo dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania: przysługuje Ci prawo nieodpłatnego i łatwego dostępu do własnych danych osobowych. Dzięki temu łatwiej możesz sprawdzić, jakie informacje na Twój temat znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstw i organów publicznych, oraz przenosić dane osobowe między usługodawcami (prawo do przenoszenia danych). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
   • Prawo do przenoszenia danych: prawo to dotyczy tylko tych osób, których dane są przetwarzane w systemach informatycznych. Każda osoba, której dane są przetwarzane, może zlecić przekazanie swoich danych osobowych do innego administratora danych osobowych.
   • Prawo do bycia zapomnianym: każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do usunięcia swoich danych z bazy. Administrator danych osobowych powinien zastosować się do zgłoszenia, w miarę możliwości jak najszybciej. Prawo to nakazuje, aby wszystkie dane osobowe osoby, która zgłosiła to żądanie, zostały trwale usunięte. Żądanie usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) zrealizujemy jednak tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania Twoich danych.

    Uwaga: występują wyjątki, w których można odmówić usunięcia danych osobowych. Do wyjątków tych należą wszystkie sytuacje, które są regulowane innymi przepisami prawa, także zawartymi umowami, w tym np. wymóg przechowywania danych przez 5 lat na potrzeby księgowości.
   • Prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych: osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych np. do celów marketingowych, ma prawo zmiany swojej zgody w każdej chwili.
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Więcej informacji o przysługujących Ci uprawnieniach wobec Twoich danych i ich przetwarzania znajdziesz w polityce prywatności.

  ZAPOZNAJ SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdziesz na dole strony.


  Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Do jakich celów będą przetwarzane Twoje dane osobowe:

   • Zawarcie i wykonanie umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów WWW i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy.
   • Rozpatrywanie zgłoszonych reklamacji. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa.
   • Marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.
   • Przesyłanie informacji handlowych drogą e-mailową lub elektroniczną, w tym realizacja wysyłki Newslettera, w przypadku gdy został nam pozostawiony do tego celu adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda i jednoznaczne działanie polegające na pozostawieniu adresu e-mail na formularzu zapisu do Newslettera lub przy założeniu konta w serwisach Macmillan Polska.
   • Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową lub usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów WWW. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.


  Okres przechowywania danych

  Przez jaki okres mogą być przechowywane przez nas Twoje dane osobowe:

   • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy lub zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
   • Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.
   • W przypadku kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie dobrowolnej zgody do celów marketingowych innych podmiotów współpracujących z Macmillan Polska, dane będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody.
   • W przypadku kiedy wyraziłeś(-aś) zgodę na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom współpracującym z Macmillan Polska lub podmiotom wymienionym w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.


  Profilowanie danych – czyli w jakim celu możemy profilować Twoje dane.

  Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej decyzji podjętej w oparciu o otrzymane od Ciebie dane. Celem takiego profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. W efekcie takiego działania będziesz otrzymywać mniej informacji, za to będą one lepiej dopasowane do Twoich preferencji.

  Kto może być odbiorcą danych?

  Wśród odbiorców danych mogących posiadać dostęp do danych osobowych mogą się znajdować upoważnieni pracownicy administratora danych, usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, np. dostawcy usług IT, usługi logistyczne i kurierskie, firmy realizujące usługi mailingowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług.

  Na jakich zasadach odbywa się gromadzenie danych?

  Gromadzenie danych odbywa się poprzez dobrowolne podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisach internetowych podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy lub zamówienia.

 • FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  1. W jaki sposób mogę zaktualizować swoje dane osobowe?

  Jeśli posiadasz konto w naszych systemach elektronicznych, masz możliwość edytowania przekazanych nam danych, wchodząc w edycję konta. Jeśli przekazałeś(-aś) nam swoje dane poprzez papierowy formularz, możesz je zaktualizować, kontaktując się z naszym Reprezentantem, informując nas e-mailowo pod adresem: iod@macmillaneducation.com bądź listownie pod adresem Macmillan Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa.

  2. W jaki sposób mogę cofnąć wyrażone zgody lub skorzystać z prawa do bycia zapomnianym?

  Aby cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę lub poprosić o usunięcie danych, wystarczy:

   • w przypadku posiadania konta w naszych serwisach: wejść w opcję edycji konta;
   • w przypadku udzielenia ich na papierowym formularzu: skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych drogą e-mailową:
    iod@macmillaneducation.com lub listownie pod adresem Macmillan Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa.

  3. Co w przypadku, gdy klient dokona zamówienia i tego samego dnia poprosi o usunięcie danych osobowych?

  W takim przypadku nie wszystkie dane będą mogły być usunięte, gdyż realizacja zamówienia odbywa się na zasadach wynikających z innych przepisów prawa, np. prawa o rachunkowości. Przepisy te nakładają na nas obowiązek przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas. W każdym takim wypadku wyjaśnimy natomiast, dlaczego nie możemy spełnić takiego żądania.

  Prawo do bycia zapomnianym, jak również wszelkie pozostałe uprawnienia klienta nie mają charakteru bezwzględnego. Są sytuacje, gdy uprawnienia te będą ustępować przed nadrzędnym interesem administratora. Tak właśnie będzie w tej sytuacji. Klient nie może żądać usunięcia danych znajdujących się na fakturze wprowadzonej do dokumentacji księgowej czy też danych o zamówieniu przez okres, w jakim ich przechowywanie będzie konieczne do obrony przed ewentualnymi roszczeniami klienta.

  4. Czy moje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Macmillan Polska nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli w przyszłości taki transfer danych będzie miał miejsce, poinformujemy Cię o takim fakcie, jak również zadbamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, między innymi poprzez podpisanie z podmiotem w państwie trzecim standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

  5. Jak długo moje dane będą przechowywane przez Macmillan Polska?

  Każdy nasz serwis internetowy, w którym posiadasz konto, będzie przechowywał Twoje dane do momentu odwołania przez Ciebie zgody. Jeżeli jednak dokonasz u nas zamówienia produktów, wówczas zgodnie z obowiązującymi przepisami będziemy przetwarzać dane dłużej.

  Inspektor ochrony danych osobowych.

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności i przetwarzaniem danych w każdej chwili możesz się z nim skontaktować drogą elektroniczną pod adresem iod@macmillaneducation.com lub listownie pod adresem: Macmillan Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa.

  Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 146A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133203, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272256489, REGON: 016129023, kapitał zakładowy: 4 420 000,00 zł.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych

 • drogą elektroniczną pod adresem iod@macmillaneducation.com
 • listownie pod adresem: Macmillan Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa.