News

Polityka prywatności i plików cookies

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2021

Macmillan Polska Sp. z o.o.: Polityka Prywatności

Cieszymy się, że tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.macmillan.pl, w tym ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.macmillan.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem stron oraz sklepu jest Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), al. Jerozolimskie 146a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133203, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272256489, REGON: 016129023, kapitał zakładowy: 4 420 000,00 zł.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem iod@macmillaneducation.com lub na adres korespondencyjny: Piotr Dróbecki, Macmillan Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa.

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji. Poniżej znajdziesz spis treści niniejszej polityki odpowiadający pytaniom, na które kolejno odpowiadamy.

 • Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 • Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
 • Jakie informacje na Twój temat posiadamy?
 • Skąd mamy Twoje dane osobowe?
 • Czy Twoje dane są bezpieczne?
 • W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 • Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
 • Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?
 • Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
 • Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?
 • Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
 • Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?
 • Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?
 • Czy możesz wyłączyć pliki cookies?
 • W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?
 • Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?
 • Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszych stron?
 • Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?
 • W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?
 • Czym są logi serwera?
 • Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?
 • Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?
 • Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

   1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Alejach Jerozolimskich 146A.
   2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji konta macmillan.pl, pobierania bezpłatnych materiałów, złożenia zamówienia, przesyłania Ci informacji oraz korzystania z usług.
   3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego celu.
   4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu rejestracji konta i pobierania bezpłatnych materiałów jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w każdym czasie poprzez usunięcie konta.
   5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu przesyłania Ci informacji jest prawnie usprawiedliwiony interes Macmillan Polska w postaci promocji swojej oferty.
   6. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu składania zamówień jest fakt ich niezbędności do realizacji umowy.
   7. Macmillan Polska będzie przechowywać Twoje dane osobowe do czasu usunięcia konta.
   8. W celu dopasowania kierowanej do Ciebie informacji będziesz podlegać profilowaniu w oparciu o sektor edukacji, w którym pracujesz.
   9. Masz prawo do żądania od Macmillan Polska dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu.
   10. Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania; Macmillan Polska poinformuje Cię o uwzględnieniu Twojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane.
   11. Masz prawo do otrzymania podanych przeze Ciebie danych w postaci pliku komputerowego
    w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi.
   12. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu przesyłania Ci informacji. Wskutek sprzeciwu Macmillan Polska zaprzestanie wykorzystywania danych w tym celu.
   13. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania; wskutek sprzeciwu Macmillan Polska zaprzestanie profilowania i przedstawi Ci tego konsekwencje lub poinformuje Cię o przyczynach, dla których nie uwzględni sprzeciwu.
   14. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Macmillan Polska.
   15. Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom, którym Macmillan Polska powierzył ich przetwarzanie, tj. dostawcom usług technicznych i informatycznych, umożliwiającym prowadzenie serwisu macmillan.pl oraz jego administrację.
   16. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem możesz kierować
    do inspektora ochrony danych firmy Macmillan Polska na adres mailowy iod@macmillaneducation.com lub na adres korespondencyjny: Piotr Dróbecki, Macmillan Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa.

   

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), al. Jerozolimskie 146a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133203, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272256489, REGON: 016129023, kapitał zakładowy: 4 420 000,00 zł.

 • Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. W każdej chwili możesz się z nim skontaktować drogą elektroniczną pod adresem iod@macmillaneducation.com lub na adres korespondencyjny: Piotr Dróbecki, Macmillan Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa.

 • Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

  W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres wykonywania działalności gospodarczej,
  • numer NIP,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • informacje o złożonych zamówieniach,
  • dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
  • informacje dotyczące miejsca zatrudnienia,
  • numer rachunku bankowego.

   

  Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.

 • Skąd mamy Twoje dane osobowe?

  W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

  • rejestrujesz konto użytkownika,
  • składasz zamówienie,
  • przesyłasz reklamacje lub odstępujesz od umowy,
  • zapisujesz się do newslettera,
  • zapisujesz się na webinaria,
  • kontaktujesz się z nami.

   

 • Czy Twoje dane są bezpieczne?

  Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem iod@macmillaneducation.com.

 • W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Tych celi jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

  • rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • wysyłka newslettera SMS - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • zapisujesz się na webinaria – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

   

  Konto użytkownika – szczegóły

  Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu. Jeżeli zakładasz konto jako nauczyciel, musisz również podać dodatkowo informacje związane z miejscem zatrudnienia i materiałami wykorzystywanymi do nauczania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.

  W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane, w szczególności dane, które mogą być wykorzystywane przy składaniu zamówień, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności, numer NIP, numer telefonu.

  W każdej chwili możesz zmodyfikować informacje na Twój temat przekazane nam w związku z rejestracją konta użytkownika.

  Dane przekazane przez Ciebie w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania konta użytkownika. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi to do usunięcia z naszej bazy informacji o Twoich zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta. Dane o zamówieniach przechowywane są w naszym archiwum do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy, co stanowi nasz uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, karalności na gruncie przepisów prawa karnego lub ukarania na gruncie przepisów prawa administracyjnego upływałby po zakończeniu prowadzenia działalności, dane zostaną usunięte po upływie tego terminu.

  Zamówienia – szczegóły

  Składając zamówienie w sklepie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W zależności od szczegółów zamówienia, katalog danych może być inny. Przykładowo, jeżeli zamawiasz produkty fizyczne, musimy znać adres, pod który doręczyć Ci zamówienie. Jeżeli prosisz o wystawienie faktury VAT na firmę, musimy znać numer NIP oraz adres wykonywania działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

  Każde zamówienie zapisywane jest w naszej bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak zamówione produkty, wybrany sposób płatności, wybrany sposób dostawy, termin dokonania płatności.

  Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych) oraz w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać dokumentację księgową, która może zawierać Twoje dane osobowe, przez okres wymagany przepisami prawa. Jeżeli termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, karalności na gruncie przepisów prawa karnego lub ukarania na gruncie przepisów prawa administracyjnego upływałby po zakończeniu prowadzenia działalności, dane zostaną usunięte po upływie tego terminu.

  Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły

  Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

  Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane do zakończenia działalności gospodarczej oraz przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zakończenie działalności gospodarczej.

  Newsletter – szczegóły

  Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

  Dane przekazane nam przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez nasz system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.

  W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, karalności na gruncie przepisów prawa karnego lub ukarania na gruncie przepisów prawa administracyjnego upływałby po zakończeniu prowadzenia działalności, dane zostaną usunięte po upływie tego terminu.

  Wysyłka newslettera SMS - szczegóły

  Zapisując się do naszego newslettera SMS podajesz nam swój numer telefonu. Podanie go jest dobrowolne, ale konieczne dla zapisania się.

  Dane przekazane nam przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera SMS, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci wiadomości, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się.

  W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości wysyłając nam wiadomość, w której poinformujesz nas o chęci wypisania się.

  Webinaria – szczegóły

  Jeżeli chcesz wziąć udział w webinarium, które organizujemy, musisz przekazać nam swoje dane osobowe takie jak adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w webinarium.

  Dane przekazane nam w związku z udziałem w webinarium wykorzystywane są w celu organizacji webinarium, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zapisu na webinarium.

  Obsługa korespondencji – szczegóły

  Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

  Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

  Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły

  Jeżeli wystawiamy na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

  Archiwum – szczegóły

  W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazaliśmy terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją przez nas określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

  Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania.

 • Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

  Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. W przetwarzaniu danych osobowych biorą udział następujące podmioty przetwarzające:

  • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
  • dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać Twoje dane osobowe,
  • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera,
  • system do wysyłki newslettera sms, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera sms,
  • dostawca systemu CRM, w którym przechowujemy Twoje dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,
  • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury,
  • biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
  • firmy kurierskie, które przetwarzają Twoje dane w zakresie niezbędnym do dostarczenia Ci zamówienia,
  • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
  • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

   

  Dane osobowe mogą być przekazywane do kancelarii prawnych, jeżeli zaistnieje potrzeba skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do danych osobowych.

  Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

  Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

  Co więcej, korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszych stron. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

  • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
  • przeglądane postronny,
  • czas spędzony na stronie,
  • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
  • kliknięcia w poszczególne linki,
  • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
  • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
  • Twoja płeć,
  • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
  • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

   

  Informacje te same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych. Ponieważ informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy, informacje te przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Zasadniczo, informacje te wykorzystywane są do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. Szczegóły w tym zakresie postaraliśmy się opisać w dalszej części niniejszej polityki, w ramach wyjaśnień poświęconych poszczególnym narzędziom.

 • Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

  Nie, nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 • Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?

  Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

  Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.

  Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach naszej strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj: http://www.youronlinechoices.com.

  Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałby na Twoją identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w szczególności:

  • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
  • przeglądane postronny,
  • czas spędzony na stronie,
  • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
  • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
  • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
  • Twoja płeć,
  • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
  • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

   

  Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w naszych bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

 • Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

  RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

   

  Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres iod@macmillaneducation.com. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 • Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

  Nasze serwisy, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystują pliki cookies.

  Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

  Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 • Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

  Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

  W ramach naszych stron internetowych funkcjonuje mechanizm zarządzania cookies. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie przez nas z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

  W ramach naszego sklepu przyjmujemy wariant, zgodnie z którym zgodę na cookies wyrażasz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmujemy, że godzisz się na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz.

  Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszych stronach oraz powodować trudności w korzystaniu z naszych stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszych stronach mogą być dla Ciebie niedostępne.

 • Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

  Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

  Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

  Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

  Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej (np. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).

  Dajemy Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu naszych stron. Zaimplementowaliśmy specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala Ci blokować te pliki cookies, których sobie nie życzysz.

  Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszych stronach oraz powodować trudności w korzystaniu z naszych stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszych stronach mogą być dla Ciebie niedostępne.

 • W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

  Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów, takich jak utrzymywanie sesji po zalogowaniu do konta, zapamiętanie ostatnio przeglądanych produktów oraz produktów dodanych do koszyka.

  W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

 • Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane

  W ramach naszych stronfunkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

  • Google Analytics,
  • Google Tag Manager,
  • Google AdWords,
  • Facebook Custom Audiences,
  • pliki cookies narzędzi społecznościowych,
  • Hotjar,
  • Vimeo,
  • YouTube.

   

  Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.

  Google Analytics - szczegóły

  Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

  W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.

  Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

  Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

  • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
  • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszych stron,
  • czas spędzony na naszych stronach oraz na podstronach,
  • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
  • źródło, z którego przechodzisz do naszych stron.

   

  Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

  • raporty demograficzne i zainteresowań,
  • remarketing,
  • funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

   

  W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

  • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
  • Twoja płeć,
  • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
  • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

   

  Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

  Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

  Google Tag Manager – szczegóły

  Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i umożliwiającego zarządzanie tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym jesteśmy w stanie kontrolować ruch i zachowanie użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i podejmować działania mające na celu ulepszanie naszych stron. Google Tag Manager nie zbiera żadnych informacji umożliwiających Twoją identyfikację, jednakże narzędzie to powoduje uruchomienie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane.

  Google AdWords – szczegóły

  Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

  Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej aktywności na naszych stronach. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacją jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google w zależności od Twoich zachowań na naszych stronach. Przykładowo, jeżeli wyświetlisz jakiś produkt, informacja o tym fakcie zostanie odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będziemy mogli skierować do Ciebie reklamę dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uznamy za właściwą. Reklama ta zostanie wyświetlona Ci w ramach sieci Google podczas korzystania przez Ciebie z Internetu, przeglądania innych stron internetowych itp.

  Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google.

  My, korzystając z Google AdWords, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.

  Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe.

  Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.

  Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

  Facebook Custom Audiences – szczegóły

  W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

  W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na naszych stronach, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

  Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na naszych stronach możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.

  Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.

  Narzędzia społecznościowe – szczegóły

  Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter, Google.

  Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę.

  Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

  Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią naszą stronę.

  Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

  Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz naszą stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.

  Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

  Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

  Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Twojej osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli udostępniasz jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na naszej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w Twoim profilu.

  Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

   

  Hotjar – szczegóły

  Korzystamy z narzędzia Hotjar, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować naszą stronę pod kątem Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej, co stanowi nasze prawnie uzasadniony interes. Narzędzie zapewniane jest przez zewnętrzny podmiotu, tj. Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.

  Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia Hotjar nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją identyfikację, ponieważ Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Hotjar to, w szczególności:

  • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
  • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
  • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
  • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
  • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
  • miejsca, w które klikasz myszką.

   

  W celu korzystania z Hotjar, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Hotjar. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Hotjar Limited. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Hotjar w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Hotjar ani my wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji.

  Możesz sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar Twojego profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar informacji na temat Twojego korzystania z naszej strony oraz wykorzystywania plików cookies Hotjar tutaj: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

  Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Hotjar, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

  YouTube i Vimeo – szczegóły

  Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo.

  Odtwarzając wideo, Google lub Vimeo otrzymują o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

  Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google lub Vimeo, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

  Jeśli nie chcesz, aby Google lub Vimeo przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

  Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz Vimeo (https://vimeo.com/privacy).

 • Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszych stron?

  Tak, korzystamy z narzędzi Google Analytics, Google AdWords, Hotjar oraz Facebook Custom Audiences, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na naszych stronach. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

 • Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

  Tak, korzystamy z Facebook Ads oraz Google Ads, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszych stron. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

 • W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

  Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

   

 • Czym są logi serwera?

  Korzystanie ze stron wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwerów, na których przechowywany są strony. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwerów.

  Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 • Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

  Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres iod@macmillaneducation.com.

 • Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

  Tak, możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, o każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności podlinkowane są poniżej.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych

 • drogą elektroniczną pod adresem iod@macmillaneducation.com
 • lub na adres korespondencyjny: Piotr Dróbecki, Macmillan Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa.

10 trenerów i 33 sesje metodyczne do wyboru znajdą Państwo w specjalnym programie profesjonalnego rozwoju zawodowego dla lektorów szkół językowych i wyższych uczelni! Sesje przygotowujemy specjalnie dla Państwa i przeprowadzamy je w Państwa szkole lub uczelni. Dla instytucji partnerskich wydawnictwa Macmillan szkolenia te są całkowicie bezpłatne.

Jeśli korzystają Państwo z programu Macmillan Partners w wariancie Golden lub Platinum, prosimy o kontakt z reprezentantem, aby zamówić szkolenie w dogodnym dla Państwa terminie. Dla pozostałych instytucji koszt szkolenia wynosi 3 000 PLN


TYTUŁ OPIS TRENER

NEW
SESSION!

Mindfulness & language teaching in the 21st century

The concept of mindfulness as a basis for modern teaching of reading & writing.
Przeczytaj streszczenie sesji

dr Monika Cichmińska

REVISED
& UPDATED

Critical thinking really makes sense!

Exploiting topics, texts and speaking activities.
Przeczytaj streszczenie sesji

dr Grzegorz Śpiewak

REVISED
& UPDATED

Suspense & language teaching

How to create truly engaging task & activity sequences.
Przeczytaj streszczenie sesji

dr Grzegorz Śpiewak

REVISED
& UPDATED

English alive or: words you think you know…

Language change as a rich resource for fresh language task types – with lots of ready-mades!
Przeczytaj streszczenie sesji

dr Grzegorz Śpiewak
TYTUŁ OPIS TRENER

NEW
SESSION!

Meaningful spoken interaction in a large BE group?

The soft-skills approach to promoting truly meaningful interaction in spoken English, even in a large group of university students.
Przeczytaj streszczenie sesji

dr Grzegorz Śpiewak / Malwina Dietrich

REVISED
& UPDATED

Mind your own business English

A critical look at the real language and communication priorities of a modern BE student; fresh task types and classroom techniques.
Przeczytaj streszczenie sesji

dr Grzegorz Śpiewak

Technology-enhanced business English.

How to blend face-to-face teaching with on-line student resources.
Przeczytaj streszczenie sesji

Malwina Dietrich

Textbook ONLY ?

How to select, adapt and integrate authentic materials so that it’s cost-effective and pedagogically useful.
Przeczytaj streszczenie sesji

Malwina Dietrich
TYTUŁ OPIS TRENER

REVISED
& UPDATED

Cambridge’s 14

Cambridge FIRST oral exam step-by-step, with tons of practical tips straight from two certified examiners.
Przeczytaj streszczenie sesji

Czesław Kiński
Jacek Łagun

Advanced matters!

Practical techniques for developing linguistic competence at advanced levels.
Przeczytaj streszczenie sesji

Marta Rosińska
TYTUŁ OPIS TRENER

NEW
SESSION!

Teaching & learning English as a life skill

Real priorities when teaching English to 21st century learners: how to choose them and build attractive courses around them.
Przeczytaj streszczenie sesji

dr Grzegorz Śpiewak

REVISED
& UPDATED

Image rules!

Visuals in the modern language programme: image composition, processing and evaluation of visual messages.
Przeczytaj streszczenie sesji

dr Grzegorz Śpiewak

Error no terror!

Effective techniques for dealing with errors.
Przeczytaj streszczenie sesji

dr Grzegorz Śpiewak

Making tasks truly ‘tasky’

What is a task? Task making principles and criteria. Tips and tricks for the teachers.
Przeczytaj streszczenie sesji

Olga Gusakovskaya

Words made easy

Effective vocabulary learning techniques.
Przeczytaj streszczenie sesji

Olga Gusakovskaya

REVISED
& UPDATED

Less tense (and aspect)

A completely new way to teach and revise English tenses; with lots of meaning-based activities.
Przeczytaj streszczenie sesji

dr Grzegorz Śpiewak

Sounds good!

Pronunciation priorities for Polish learners of English; integrating pron into regular course work.
Przeczytaj streszczenie sesji

dr Grzegorz Śpiewak
TYTUŁ OPIS TRENER

NEW
SESSION!

How to tame an interactive whiteboard

An IWB as a potentially simple, helpful and classroom-friendly tool.
Przeczytaj streszczenie sesji

Łukasz Olesiak

NEW
SESSION!

Massive open online courses – the demise of teachers?

MOOCs as valuable educational resources to benefit you and your students – the what and the how-to.
Przeczytaj streszczenie sesji

Łukasz Olesiak

NEW
SESSION!

ICT top ten

A practical, hands-on introduction to a selection of tried and tested, free on-line tools.
Przeczytaj streszczenie sesji

Olga Gusakovskaya

NEW
SESSION!

Visualise on-line

Highly attractive visual resources available on-line; YouTube-based materials; how to create customized materials using on-line tools.
Przeczytaj streszczenie sesji

Olga Gusakovskaya

REVISED
& UPDATED

YouTube in ELT

On making the very most of on-line video resources.
Przeczytaj streszczenie sesji

Łukasz Olesiak

REVISED
& UPDATED

Cloud computing for language teachers

On main benefits of cloud computing in the EFL classroom: group/peer editing, writing tasks, presentations, brainstorming.
Przeczytaj streszczenie sesji

Łukasz Olesiak

REVISED
& UPDATED

Virtual learning environment for language teachers

On how to build your own ELT website in 15 minutes.
Przeczytaj streszczenie sesji

Łukasz Olesiak
TYTUŁ OPIS TRENER

REVISED
& UPDATED

Drill with a thrill?

How to make controlled practice activities engaging, fun, and varied.
Przeczytaj streszczenie sesji

dr Grzegorz Śpiewak

Teenage brain

On truly effective, brain-science inspired classroom tricks and techniques for the teenage classroom.
Przeczytaj streszczenie sesji

dr Monika Cichmińska

More than a thousand words…

How to make the most of different kinds of images and turn them into a pedagogically valuable classroom material.
Przeczytaj streszczenie sesji

Karolina Kotorowicz-Jasinska
TYTUŁ OPIS TRENER

NEW
SESSION!

How to really jazz it up with YLs

A polisensory approach to teaching YLs; lots of activities for different learning styles.
Przeczytaj streszczenie sesji

Anna Parr-Modrzejewska

REVISED
& UPDATED

Teaching for early communication

Functional language and lexical chunks for young learners.
Przeczytaj streszczenie sesji

Anna Parr-Modrzejewska

Teaching through imagination

On developing young learners’ linguistic & general cognitive skills, through curiosity and multimodal activities.
Przeczytaj streszczenie sesji

Anna Parr-Modrzejewska

NEW
SESSION!

Sound around

Music and rhythm as the most effective scaffolding when teaching YLs; lots practical tips and exercises.
Przeczytaj streszczenie sesji

Czesław Kiński
Jacek Łagun

1-2-Many

Super-practical tips for successful pairwork, groupwork and all-class work with early primary learners.
Przeczytaj streszczenie sesji

Czesław Kiński
Jacek Łagun

Sounds good - for young learners

A selection of truly enjoyable and effective pronunciation tasks for young learners of English
Przeczytaj streszczenie sesji

dr Grzegorz Śpiewak

Zestawy nauczycielskie


W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia programu Macmillan Partners for Schools and Teachers, umożliwiającego Państwu i szkole bezpłatny dostęp do niezbędnych pomocy dydaktycznych.


Art. 22d. 1. Zakazane jest:
1) Oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zgodnie z ustawą za zapewnienie pełnej obudowy metodycznej umożliwiającej Państwu w pełni realizację podstawy programowej i przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów odpowiedzialny jest organ prowadzący szkołę.

Art. 5 ust. 7 pkt 4. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Pobierz pełną treść ustawy »

Mając na uwadze ograniczone środki organów prowadzących szkoły, już wkrótce przedstawimy Państwu oferty specjalne, umożliwiające zakup niezbędnych komponentów dla nauczyciela w przystępnych cenach.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji, prosimy o kontakt z reprezentantem wydawnictwa w Państwa regionie.