Macmillan Diagnostic Tools to zestaw narzędzi, które w prosty i intuicyjny sposób umożliwiają ocenę poziomu wiedzy uczniów oraz ich postępów w nauce na wszystkich etapach edukacji. Narzędzia te pozwolą również na realizację obowiązku prowadzenia ewaluacji wewnętrznej i podniesienia jakości pracy w szkole.

Platforma zawiera pakiet testów do wszystkich etapów edukacji, w tym testy na początek roku, testy końcowe i testy w formie próbnych sprawdzianów i egzaminów.

Po wpisaniu wszystkich wyników testów generowane są przejrzyste raporty pokazujące ucznia na tle grupy, szkoły lub populacji piszącej test. Zawierają również użyteczne wskazówki do dalszej pracy z uczniem oraz odnośniki do Materiałów naprawczych.

Do korzystania z Macmillan Diagnostic Tools upoważnieni są nauczyciele korzystający z podręczników Macmillan w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.