Diagnoza

Aby aktywować kod aktywacyjny, należy najpierw zarejestrować się w Systemie Diagnostycznym na stronie diagnoza.macmillan.pl. Po zarejestrowaniu nowego użytkownika i zalogowaniu się, należy kliknąć w zakładkę „Kody aktywacyjne”. Zakładka ta jest na razie nieaktywna. Aktywacji kodu będzie można dokonać 1 września 2014. Kod aktywacyjny umożliwia dostęp do testów i materiałów naprawczych. Bez aktywacji kodu możliwe jest tylko założenie grup uczniów.

Aby uzyskać dostęp do testów, należy posiadać kod aktywacyjny.Jeśli korzystasz z podręczników wydawnictwa Macmillan, skontaktuj się ze swoim regionalnym reprezentantem. Kody można również zakupić w księgarni internetowej wydawnictwa Macmillan: www.sklep.macmillan.pl

Aby usunąć ucznia z grupy, po najechaniu na pole z imieniem i nazwiskiem ucznia, należy kliknąć przycisk „Usuń” w prawym rogu. Zaraz po kliknięciu przycisku „Usuń”, będziesz miał możliwość cofnąć usunięcie i przywrócić ucznia do grupy. Jeśli usunąłeś ucznia przez pomyłkę, kliknij „Przywróć”. Jeśli masz pewność, że chcesz usunąć ucznia z grupy, odczekaj chwilę, a za parę sekund dany uczeń zniknie z danej grupy. Usunięcie ucznia jest równoznaczne z usunięciem wszystkich jego wyników i raportów.

Aby usunąć całą grupę, po najechaniu na pole z jej nazwą, należy kliknąć przycisk „Usuń” w prawym rogu. Zaraz po kliknięciu przycisku „Usuń” będziesz miał możliwość cofnąć usunięcie. Jeśli usunąłeś grupę przez pomyłkę, kliknij „Przywróć”. Jeśli masz pewność, że chcesz usunąć grupę, odczekaj chwilę, a za parę sekund cała grupa zniknie. Usunięcie grupy jest równoznaczne z usunięciem wszystkich uczniów z danej grupy, a także ich wyników i raportów.

Kliknij na grupę, do której chcesz dodać ucznia. Poniżej pojawi się lista z uczniami, którzy już do danej grupy należą. Do końcu tej listy jest czerwony przycisk „Dodaj nowego ucznia”. Po kliknięciu w niego, pojawi się pole edycji, w które należy wpisać imię i nazwisko nowego ucznia. Po opuszczeniu pola edycji, uczeń zostanie dodany do grupy.