Materiały konferencyjne

Zapraszamy do skorzystania on-line z bogatych zasobów wiedzy naszych trenerów: handoutów streszczających i rozszerzających tematykę sesji i innych pomocnych materiałów gotowych do użycia w klasie.

Jeżeli są Państwo zainteresowania materiałami, których nie ma na poniższej liście, prosimy o kontakt na tt@macmillan.pl