Dr Marzena Żylińska: Jak uczy się mózg i co z tego wynika?

PREZENTACJA PDF Generuj certyfikat

Streszczenie sesji

Dr Marzena Żylińska: Jak uczy się mózg i co z tego wynika?

Ludzki mózg uczy się cały czas, ale w naturalny sposób robi to inaczej, niż oczekują tego dzisiejsze szkoły. Połączenie metod neuroobrazowania z tradycyjnymi badaniami pozwala na coraz lepsze zrozumienie natury procesów uczenia się. Badacze mózgu sugerują konieczność zweryfikowania stosowanych dziś w szkołach metod nauczania i podpowiadają, co wspiera, a co hamuje naturalne procesy uczenia się. Wiele z tych wskazówek można zastosować również na lekcjach języków obcych.