• Nowość

Egzamin ósmoklasisty: od analizy do strategii.
Strategia 2: Poprawność – dokładnie tak!

dr Karolina Kotorowicz-Jasińska

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Streszczenie sesji

Przeciętny ósmoklasista ma problemy z najbardziej podstawowymi środkami językowymi – przez brak precyzji traci więc mnóstwo cennych punktów. Pokazały to boleśnie wyniki pierwszej edycji egzaminu końcowego, o czym mówiłam w pierwszym odcinku tej serii wideo-szkoleń. Jakie typy ćwiczeń w klasie pomogą uczniom lepiej zapamiętać niezbędne struktury i słownictwo, a następnie precyzyjnie i poprawnie zapisać je w odpowiednich częściach arkusza?

W trzecim odcinku naszej serii pokażę, jak mądrze wykorzystać elementy mikro-tłumaczenia i jak budować „rusztowanie” mikro-wypowiedzi pisemnych, m.in. przy pomocy języka ojczystego. Opowiem też jak nauczyć nastolatki patrzeć krytycznie na błędy językowe, rozpoznawać ich źródła i oczywiście, jak te błędy stopniowo eliminować.

dr Karolina Kotorowicz-Jasińska

Dowiedz się więcej