BEZPŁATNA E-KONFERENCJA NA ŻYWO
Licealista pokolenia 3.0:
diagnoza kognitywna, emocjonalna i społeczna.
Kim jest, co wie i z czym się zmaga współczesny uczeń
– i co z tego wynika dla dydaktyki językowej?
12.12.2018
15:00

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146A. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez Macmillan Polska Sp. z o.o. wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

Video

Chat

Opis szkolenia

Współczesny licealista to zupełnie inna osoba niż jego rówieśnik 10 lat temu. Jest bardziej świadomy swoich potrzeb. Ma dobrze rozwinięte kompetencje poznawcze. Ucząc się, korzysta z wielu źródeł informacji i potrafi je szybko przetwarzać. Ale też musi się zmierzyć ze znacznie większą liczbą złożonych komunikatów, łatwo się rozprasza i popełnia błędy. W dodatku, szuka swojej tożsamości, próbuje chronić własną niezależność. To z kolei powoduje większe niż kiedyś trudności w funkcjonowaniu w kontekście społecznym i tworzeniu znaczących relacji interpersonalnych.

Znajomość tych wszystkich procesów to fundament jakiejkolwiek skutecznej dydaktyki, także językowej. To sposób na to, jak odnaleźć się w roli nauczyciela w pracy z pokoleniem 3.0.

Czego nauczysz się na szkoleniu?

 • Co dzieje się w mózgu ucznia szkoły średniej?
 • Jaki jest profil poznawczy i emocjonalny współczesnego nastolatka?
 • Jakie nowe umiejętności posiada licealista, a jakie (częściowo) zanikły?
 • Z jakimi rodzajami dystraktorów się zmaga?
 • Jak lęk wpływa na procesy poznawcze?
 • Jaka jest rola nauczyciela w tym okresie życia młodego człowieka?

Dlaczego warto?

Uczestnicy szkolenia poznają:

 • specyfikę funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego licealisty,
 • główne źródła informacji, z których młody człowiek korzysta,
 • typowe lęki, z jakimi zmaga się nastolatek; jak je manifestuje na lekcjach i jak lęk wpływa na jego procesy poznawcze,
 • nowe role nauczyciela: jak realnie wspomóc procesy uczenia się.

Trenerzy

prof. nadzw. dr hab. Alicja Gałązka
Pedagog dramy, psycholog, lingwista coach i trener. Pracownik naukowy na Uniwersytecie Śląskim. Międzynarodowy trener z zakresu umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Autorka metody nauczania języków obcych Future Learning System, opartej m.in. na założeniach psychologii poznawczej i psychoneurologii. Założyciel Śląskiej Szkoły Dramy. Koordynator polskiego oddziału IATEFL oraz międzynarodowego SIG‐u.
czytaj więcejczytaj mniej
dr Grzegorz Śpiewak
Doradca ds. metodyki nauczania, trener, autor, wykładowca akademicki (Uniwersytet Warszawski, The New School, New York). Naczelny konsultant ds. metodyki nauczania Macmillan Education na Polskę oraz region Europy Centralnej & Wschodniej. Laureat European Language Label 2012 za projekt Angielski dla Rodziców (deDOMO Education) oraz w 2016 za projekt YOUNGSTER – Angielski Twoją Szansą (Macmillan Education). Nominowany do British Council Local Innovation Award 2016 za projekt Teacher Trainer Academy (DOS-ELTea).
czytaj więcejczytaj mniej

Pliki do pobrania

Materiały dostępne po zakończeniu szkolenia

 • Certyfikat uczestnictwa
  Pobierz
 • Wybrane slajdy z prezentacji
  Pobierz