NOWOŚĆ

Repetytorium. Podręcznik do szkół ponadpodstawowych. Poziom rozszerzony

Autorzy książki ucznia Marta Rosińska, Lynda Edwards, Monika Cichmińska
Segment Szkoły średnie
Numer MEN 1226/2024

Co wyróżnia Repetytorium do matury rozszerzonej?

 • Nacisk na rozwój umiejętności rozwiązywania otwartych zadań egzaminacyjnych na rozumienie tekstów słuchanych i pisanych oraz na środki językowe.
 • Inteligentny klucz do zamkniętych zadań egzaminacyjnych na słuchanie i czytanie, który pomoże zrozumieć, dlaczego dana odpowiedź jest poprawna, a pozostałe błędne. Zobacz przykład
 • Cumulative Revision (po każdym rozdziale), czyli 2 strony łączące utrwalenie materiału leksykalno-gramatycznego z treningiem zadań maturalnych na słuchanie i na środki językowe.
 • Modelowe odpowiedzi autorstwa doświadczonych egzaminatorów maturalnych do zadań egzaminacyjnych kończących lekcje SpeakingWriting oraz do Speaking Sets – pokazują uczniom, czego się od nich oczekuje na egzaminie. Dostępne w Teacher’s Resource Centre.
 • Program „100 dni do matury z Kahoot!”, czyli maturalny plan powtórkowy składający się z 12 quizów na poziomie podstawowym i 12 na poziomie rozszerzonym.

Zobacz demo Teacher’s App

Zapytaj doradcę

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz pomocy w wyborze optymalnego kursu? Skontaktuj się z doradcą!

-

Skuteczne przygotowanie do egzaminu na poziomie rozszerzonym

Repetytorium do matury rozszerzonej autorstwa Marty Rosińskiej i Lyndy Edwards, z udziałem dr Moniki Cichmińskiej, w pełni realizuje wymagania określone w Informatorze maturalnym z 2021 roku i umożliwia kompleksowe przygotowanie uczniów do wszystkich części egzaminu rozszerzonego. Maturzyści rozwijają niezbędne umiejętności językowe między innymi poprzez regularną pracę z zadaniami egzaminacyjnymi. Repetytorium kładzie szczególny nacisk na trening zadań otwartych, które stanowią dla uczniów duże wyzwanie (co potwierdzają wyniki egzaminu dojrzałości w 2023 roku). W podręczniku maturzyści znajdą aż 38 otwartych zadań egzaminacyjnych na słuchanie oraz 135 zadań otwartych na środki językowe. Dużym wsparciem jest dostępna na końcu każdego rozdziału 2-stronicowa powtórka kumulatywna, która łączy utrwalenie poznanego materiału leksykalno-gramatycznego z treningiem zadań egzaminacyjnych na słuchanie i środki językowe. Natomiast do zamkniętych zadań egzaminacyjnych na rozumienie tekstów słuchanych i pisanych przygotowaliśmy klucz inteligentny, który tłumaczy, dlaczego dana odpowiedź jest poprawna, a pozostałe błędne.

Rozwiń opis

Wyjątkowe materiały

100 dni do matury z Kahoot!

Przygotowaliśmy maturalny plan powtórkowy składający się z 12 quizów na poziomie podstawowym i 12 na poziomie rozszerzonym, który umożliwi maturzystom podjęcie cotygodniowego wyzwania gramatycznego na 100 dni przed maturą. Dziesięć pierwszych zestawów to połączenie zadań egzaminacyjnych na środki językowe z powtórkami gramatycznymi (każdy quiz skupia się na konkretnym zagadnieniu gramatycznym), a dwa ostatnie zestawy mają charakter przekrojowy i sprawdzają znajomość czasowników frazowych oraz idiomów.

Filmy przygotowujące do egzaminu

Nauczyciele mają dostęp nie tylko do autentycznych filmów utrwalających słownictwo, lecz także do 4 filmów przygotowujących do matury ustnej oraz zupełnie nowej serii Matura Video Tips for Students. Podstawowe i łatwe do uniknięcia błędy mogą mieć znaczący wpływ na ostateczny wynik egzaminu pisemnego czy ustnego. Dlatego niezwykle ważnym elementem przygotowań jest rozwijanie świadomości i wiedzy uczniów na temat samego egzaminu oraz stawianych przed nimi wymagań. W filmach Matura Video Tips for Students Katarzyna Gala, doświadczona nauczycielka oraz egzaminatorka maturalna, pokaże uczniom, o czym należy pamiętać, jakie są najczęściej popełniane błędy na egzaminie i jak ich unikać, aby nie stracić punktów.

Dodatkowy trening środków językowych

W Teacher’s Resource Centre oraz serwisie Macmillan Staffroom nauczyciele znajdą cenione materiały do samodzielnego wydruku, które pomogą uczniom jeszcze lepiej opanować umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych sprawdzających znajomość środków językowych. Mowa oczywiście o Use of English Practice Book for Matura autorstwa dr Moniki Cichmińskiej oraz zestawach zadań z serii New Matura Practice.

Kompendium do matury dwujęzycznej

Ponad 50-stronicowy materiał wspierający przygotowanie do matury na poziomie dwujęzycznym (zarówno części pisemnej, jak i ustnej). Nauczyciele otrzymują dostęp do: Kompendium do wydruku oraz wersji z nadpisanymi odpowiedziami, osobnego klucza odpowiedzi oraz nagrań audio. Materiały te są dostępne do pobrania w serwisie Macmillan Staffroom oraz Teacher’s Resource Centre.

Materiały cyfrowe

Dla uczniów przygotowaliśmy:

 • Aplikację na komputer, tablet i smartfon, która umożliwia szybki dostęp do cyfrowej wersji Repetytorium oraz 84 interaktywnych zadań leksykalno-gramatycznych (On-the-go Practice), które pozwolą powtórzyć materiał z rozdziału na telefonie w drodze do szkoły.
 • Obudowę wideo obejmującą: 14 filmów Vocabulary Playout, 4 filmy przygotowujące do matury ustnej, serię Matura Video Tips for Students.
 • Student’s Resource Centre z nagraniami audio i wideo.
 • Listy słówek z podręcznika dostępne w aplikacji Quizlet,
 • Kod dostępu do materiałów cyfrowy jest dołączony do Książki ucznia.
Rozwiń

Dla nauczyciela dostępne są:

 • Aplikacja ułatwiająca codzienną pracę z podręcznikiem (także online!). Rozwiązanie umożliwia łatwe wyświetlenie na tablicy interaktywnej materiału z podręcznika z interaktywnymi zadaniami oraz szybkie odtworzenie nagrań audio i wideo. Nauczyciel może zakładać klasy, zadawać interaktywne ćwiczenia jako pracę domową i monitorować ich wykonanie przez uczniów. Funkcja Assessment umożliwia testowanie wiedzy uczniów online oraz edycję i tworzenie własnych sprawdzianów.
 • Teacher’s Resource Centre, czyli zestaw materiałów obejmujący:
  • nagrania audio, wideo i klucz odpowiedzi do podręcznika,
  • zestaw gotowych testów,
  • karty pracy do filmów Vocabulary Playout,
  • modelowe odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych z lekcji SpeakingWriting oraz do Speaking Sets,
  • dodatkowe zadania do audioskryptów z lekcji Listening i Cumulative Revison,
  • 14 zadań dodatkowych na tworzenie wypowiedzi pisemnych,
  • listy słów w dokumencie tekstowym do samodzielnej edycji,
  • Lexical Patterns, czyli podręczne tabele zawierające pojawiające się w podręczniku związki wyrazowe, czasowniki frazowe, wyrażenia przyimkowe wraz z tłumaczeniami i przykładami użycia w kontekście oraz pomocne tabele słowotwórcze.
  • Kompendium do matury dwujęzycznej,
  • Use of English Practice Book for Matura,
  • materiały z serii New Matura Practice: Lexical Sets, Grammaticalization, Translations, Transformations.
 • Quizy w aplikacji Kahoot!:
  • utrwalające materiał z każdego rozdziału (1 quiz na rozdział),
  • program „100 dni do matury”, czyli zestaw 24 quizów wspierających przedmaturalną powtórkę gramatyczną.

Szkolenia

Zapytaj doradcę

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz pomocy w wyborze optymalnego kursu? Skontaktuj się z doradcą!

-