Nad zapewnieniem wysokiego poziomu merytorycznego Instytutu Rozwoju Nauczycieli - m[ED] czuwa 6 członków Rady Programowej.

W skład Rady Programowej wchodzą wybitne osobistości, niekwestionowane autorytety w dziedzinach metodyki nauczania i pedagogiki, liderzy swoich środowisk, powszechnie rozpoznawalni i cenieni. Wspierają Instytut Doskonalenia Nauczycieli w określaniu kierunków rozwoju, a także w doborze tematyki i form szkoleń.

Poznaj członków Rady Programowej!
Przeczytaj biogramy i obejrzyj nagrania z ich szkoleń.

Członkowie Rady Programowej

dr Grzegorz Śpiewak

dr Grzegorz Śpiewak

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i University of Essex. Stypendysta Fundacji Sorosa i Fundacji Batorego. Wykładowca (1992 – 1999), adiunkt (2000 – 2011), dyrektor ds. praktycznej nauki języka angielskiego i CLIL (2010-2011) w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 do 2015 wykładowca w programie on-line MATESOL w nowojorskiej uczelni the New School for Social Research.

Konsultant ds. projektów akademickich i naczelny doradca metodyczny wydawnictwa Macmillan Education na Europę Centralną i Wschodnią. Trener, doradca ds. metodyki nauczania, autor i recenzent materiałów dydaktycznych i akademickich, popularyzator nauczania języków obcych.

Były prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, obecnie członek jego komitetu honorowego.

Laureat European Language Label 2012 za projekt „Angielski dla rodziców” (deDOMO Education) oraz European Language Label 2016 za projekt „YOUNGSTER” (Macmillan/ EFRWP). Nominowany do ELTON 2016 - British Council Local Innovation Award za projekt „Teacher Trainer Academy” (DOS-ELTea).

Poznaj trenera i obejrzyj nagrania szkoleń

Przemysław E. Gębal

prof. UW dr hab.

Przemysław E. Gębal

Pracownik naukowy Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW oraz Katedry Języka Polskiego jako Obcego UJ. Germanista, studiował dodatkowo filologie włoską i francuską na Freie Universität w Berlinie oraz na Université Paris III (La Sorbonne Nouvelle). Absolwent podyplomowych studiów trenerskich w nurcie psychologii pozytywnej. Inicjator i kierownik Pracowni Glottodydaktyki Porównawczej i Pedeutologii Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW.

Autor i współautor licznych publikacji z zakresu nauczania języków obcych oraz podręczników i materiałów dydaktycznych do ich nauki. Rzeczoznawca ds. podręczników MEN. W swojej obecnej działalności naukowej koncentruje się na aspektach kształcenia i doskonalenia nauczycieli języków obcych, glottodydaktyce porównawczej, integracyjno-inkluzyjnym nauczaniu języka polskiego jako drugiego uczniów z doświadczeniem migracyjnym oraz dydaktyce języków dla potrzeb zawodowych. Zwolennik edukacji pozytywnej i emancypacyjno-krytycznego kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Anna Grabowska

Anna Grabowska

W latach 2011-2016 redaktor naczelna czasopisma „Języki Obce w Szkole”. W latach 2009-2016 koordynator programu European Language Label, a od roku 2014 do 2016 kierownik Polskiego Biura Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji-Eurydice. Doktorantka Instytutu Romanistyki UW. Autorka publikacji i artykułów nt. kształtowania postawy otwartości interkulturowej oraz refleksyjnego praktyka nauczycieli języków obcych. Redaktor wielu publikacji polskich i zagranicznych nt. rozwoju edukacji językowej. Absolwentka European Masters in Conference Interpreting ILS UW. W latach 2004-2005 tłumacz sekcji polskiej Rady UE w Brukseli. Członek grupy doradczej programu English Teaching PAFW.

Thom Kiddle

Thom Kiddle

Absolwent Uniwersytetu w Lancaster w dziedzinie testowania języków obcych. Dyrektor Instytutu Doskonalenia Nauczycieli NILE (Norwich Institute for Language Education) z siedzibą w Norwich, w Wielkiej Brytanii. Od 2011 roku związany z Instytutem jako dyrektor akademicki, wykładowca oraz twórca kursów metodycznych prowadzonych online. Specjalista ds. metodyki nauczania języka angielskiego, testowania, oceniania, wykorzystania technologii w edukacji językowej, tworzenia materiałów edukacyjnych i zarządzania projektami akademickimi. Członek i webmaster IATEFL Testing, Evaluation and Assessment SIG. Członek Rady Stowarzyszenia Eaquals i Eaquals Professional Development Group.

Wieloletni dyrektor ds. rozwoju na Chilean-British University w Santiago, Chile. Wykładowca, trener i specjalista w dziedzinie testowania w Portugalii, Australii i Tajlandii.

Joanna Nijakowska

prof. UŁ dr hab.

Joanna Nijakowska

Pracownik Zakładu Pragmatyki Językowej, Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przyswajania języka obcego, metodyki nauczania języka obcego oraz specyficznych trudności w uczeniu się. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych. Jest autorką licznych publikacji (w tym książki “Dyslexia in the foreign language classroom”).

Zainicjowała i koordynowała współfinansowane przez Komisję Europejską i wyróżnione nagrodami European Language Label 2014, ELTons 2014 i Success Story 2016 międzynarodowe projekty „DysTEFL” (2011-2013) i „DysTEFL2” (2014-2016), dotyczące przygotowania materiałów kursowych i szkolenia nauczycieli języków obcych w zakresie pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Jacek Pyżalski

prof. UAM dr hab.

Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych). Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży

Autor książki „Nauczyciele-uczniowie – dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie” oraz pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011). 

Poznaj trenera i obejrzyj nagrania szkoleń