Macmillan Diagnostic Tools

Segment Materiały cyfrowe

Macmillan Diagnostic Tools to zestaw narzędzi, które w prosty i intuicyjny sposób umożliwiają nauczycielowi ocenę poziomu wiedzy uczniów oraz ich postępów w nauce na wszystkich etapach edukacji. Dzięki tej platformie nauczyciel jest także w stanie dostarczyć rodzicom rzetelną ocenę poszczególnych umiejętności językowych ich dziecka, informację o jego/jej mocnych i słabych stronach oraz wskazówki na jakim obszarze należy się skupić podczas nauki.

Przejdź na diagnoza.macmillan.pl

Zapytaj doradcę

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz pomocy w wyborze optymalnego kursu? Skontaktuj się z doradcą!

-

Testy i raporty

Platforma zawiera pakiet testów do wszystkich etapów edukacji. Testy dla poszczególnych poziomów edukacyjnych przygotowano w formie:

  • Testów na początek roku szkolnego, które sprawdzają wiedzę i pozwalają na uzyskanie informacji o poziomie poszczególnych umiejętności ucznia.
  • Testów końcowych, które weryfikują postępy w nauce, jakie poczynił uczeń w ciągu roku szkolnego.
  • Próbnych testów, które pokazują realny poziom przygotowania ucznia do sprawdzianów i egzaminów.

Na podstawie wyników testów nauczyciel ma możliwość wygenerować przejrzyste raporty pokazujące ucznia na tle grupy, szkoły lub rówieśników piszących dany test. Jest to duże ułatwienie i oszczędność czasu nauczyciela.


Program naprawczy

Program naprawczy jest przeznaczony dla uczniów, którzy w danym obszarze wypadli słabiej na teście. Materiały naprawcze dają możliwość doskonalenia wszystkich umiejętności językowych, które były sprawdzane na każdym z testów. Nauczyciel może pobrać zadania, wydrukować je i zadać uczniowi do wykonania w domu lub w klasie.