E-konferencja 14 marca (czwartek)

w ramach cyklu szkoleń dla nauczycieli szkół średnich

18:00 Navigating the Challenges of Teaching Advanced Levels for the Extended Matura 2025+
Więcej

Teaching English to advanced levels can be a lot of fun, but it also poses a number of serious challenges. As students progress to higher language proficiency, the demands become more intricate, necessitating a balance of accuracy, fluency and, above all, complexity in language use. With more and more of them deciding to take the Extended Matura, many a teacher wonders what else we can do to help our students achieve the desired language dexterity.

This session is designed to empower you as an English teacher with some strategies to effectively navigate the intricacies of teaching advanced levels, particularly focusing on the challenges presented by the fickle nature of the Use of English section and open-ended tasks. Special attention will be given to vocabulary treatment at the B2+ levels as well as to the skills of paraphrasing and summarizing, needed to cope with the exam tasks. Lots of hands-on ideas to take away and use in your teaching practice guaranteed!

Marta Rosińska

Marta Rosińska – absolwentka Filologii Angielskiej UŁ, absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie w Edukacji Uniwersytet Cambridge, absolwentka studiów podyplomowych Psychologia w Zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, absolwentka kursu dla mentorów British Council, absolwentka kursu RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania, Pracownia RTZ, Agnieszka Hottowy), trenerka umiejętności społecznych TUS (Szkoła Trenerów TUS Joanna Węglarz), starsza wykładowczyni na Uniwersytecie Łódzkim, wykładowczyni na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ateneum w Gdańsku, nauczycielka młodzieży i dorosłych, autorka programu nauczania Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych UŁ Relacje w edukacji, Dyrektorka Metodyczna w English Language Centre, UŁ. Doświadczona trenerka metodyczna, autorka licznych podręczników, repetytoriów i materiałów edukacyjnych dla młodzieży dla Macmillan Education w Polsce i na Ukrainie, współtwórczyni, mentorka, koordynatorka i trenerka w programach Teacher Trainer Academy (nominowanej do nagrody ELTON British Council), ELT Author Academy i Thought Leader Academy (Akademii Przywództwa Edukacyjnego), inicjatorka ogólnopolskiej akcji ROK RELACJI W EDUKACJI, inicjatorka i koordynatorka akcji edukacyjnej Qlturalna szkoła i ERA lidERA, propagatorka wiedzy o kapitale społecznym szkoły i kulturze organizacyjnej szkoły.

19:05 Prezentacja nowości i quiz z nagrodami
Michał Balcerek
19:20 From Testing to Teaching. How to Develop Reading and Listening Skills for Matura 2025+
Więcej

Teaching receptive skills for exams in not an easy thing to do. One of the reasons is the risk of ‘covert’ testing - instead of really developing the learners’ competences, we tend to focus on their assessment. Examples of such covert testing include always playing the recording twice when listening, or moving from skimming to scanning in reading activities.

Such an approach may become particularly problematic in the case of Extended Matura exam. In order to answer open-ended comprehension questions correctly, students will have to truly understand texts that are both lexically dense and structurally advanced. It seems that without some effective techniques for maximising text processing, students will neither progress, nor reach the expected C1 levels in the two receptive skills. What are those techniques? How to help learners truly improve their comprehension skills? Join my session to find out.

Dr Karolina Kotorowicz-Jasińska

Dr Karolina Kotorowicz-Jasińska – adiunkt w Katedrze Anglistyki UMCS w Lublinie, posiada stopień doktora lingwistyki stosowanej. Od wielu lat zawodowo związana z ELT– jako nauczycielka języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania i trenerka, maksymalizując potencjał zarówno przyszłych, jak i doświadczonych nauczycieli. Współautorka kilku popularnych podręczników, m.in. Impulse, Password czy Repetytorium Ósmoklasisty. Jej zainteresowania akademickie obejmują umiejętności receptywne, zarówno z perspektywy psycholingwistyki, treningu strategicznego, jak i rozwijania słownictwa uczniów. Wierzy, że wysiłek i zaangażowanie w zadania są absolutnie niezbędne, aby nauka języka mogła mieć miejsce.

Zarejestruj się

Nagrania, materiały, certyfikaty

Obejrzyj nagrania z poprzednich konferencji cyklu i pobierz materiały konferencyjne.

Poznaj nasze nowości wydawnicze