Łukasz Olesiak

Krótkie BIO

Łukasz Olesiak jest nauczycielem akademickim w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z zakresu wykorzystania nowoczesnej technologii w nauczaniu języków obcych, praktycznej nauki języka angielskiego i metodyki nauczania języków obcych. Ma doświadczenie w pracy na wszystkich poziomach nauczania i z różnymi grupami wiekowymi. W pracy stosuje eklektyczne podejście, skutecznie dobierając metody nauczania do potrzeb uczniów i założeń kursu. Prowadzi warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli i kadry akademickiej.

Zasoby wideo

Wróć do zespołu trenerów