Marta Rosińska

Krótkie BIO

Absolwentka Filologii Angielskiej UŁ, absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie w Edukacji Uniwersytet Cambridge, absolwentka studiów podyplomowych Psychologia w Zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, absolwentka kursu dla mentorów British Council, absolwentka kursu RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania, Pracownia RTZ, Agnieszka Hottowy), trenerka umiejętności społecznych TUS (Szkoła Trenerów TUS Joanna Węglarz), starsza wykładowczyni na Uniwersytecie Łódzkim, wykładowczyni na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ateneum w Gdańsku, nauczycielka młodzieży i dorosłych, autorka programu nauczania Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych UŁ Relacje w edukacji, Dyrektorka Metodyczna w English Language Centre, UŁ.

Doświadczona trenerka metodyczna, autorka licznych podręczników, repetytoriów i materiałów edukacyjnych dla młodzieży dla Macmillan Education w Polsce i na Ukrainie, współtwórczyni, mentorka, koordynatorka i trenerka w programach Teacher Trainer Academy (nominowanej do nagrody ELTON British Council), ELT Author Academy i Thought Leader Academy (Akademii Przywództwa Edukacyjnego), inicjatorka ogólnopolskiej akcji ROK RELACJI W EDUKACJI, inicjatorka i koordynatorka akcji edukacyjnej Qlturalna szkoła i ERA lidERA, propagatorka wiedzy o kapitale społecznym szkoły i kulturze organizacyjnej szkoły.

Zasoby wideo

Wróć do zespołu trenerów