Wesołe zabawy z angielskim w zerówce

dr Anna Parr-Modrzejewska

09 czerwca 2016 | Przedszkole, Szkoła podstawowa klasy 1-3

Streszczenie sesji

Zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka w przedszkolu pozwalającą na odtwarzanie, przekształcanie i adaptację starych, ale też tworzenie zupełnie nowych doświadczeń. Jest też nieodzownym elementem skutecznej nauki języka angielskiego w zerówce. Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego mocno podkreśla wagę gier i zabaw na tym etapie edukacyjnym. Przyjrzyjmy się więc kilku praktycznym sposobom na wzbogacenie codziennej zabawy sześciolatków o elementy języka angielskiego. Zobaczmy jak opisane w podstawie programowej typy zabaw można łatwo wykorzystać na lekcji języka angielskiego z sześciolatkami.

dr Anna Parr-Modrzejewska

Dowiedz się więcej