• Nowość

The challenge of making English learning natural and exciting for grade 0 students

dr Anna Parr-Modrzejewska

Streszczenie sesji

Grade 0 is a unique place where pre-school children gradually transform into primary school students, ready and eager to take up new exciting challenges. These children are full of energy, imagination and curiosity, all of which we can use to create an exceptionally effective learning environment.

In this session you are going to find out how pedagogy of play and multisensory teaching techniques help to make use of early dispositions. We will explore a number of effective techniques in early language education including drama, storytelling and various types of play that make learning English a genuine, fun and engaging experience.

Czego nauczysz się na szkoleniu?

  • Do jakich szkolnych wyzwań musi się przygotować mały zerówkowicz.
  • Jakie gry i zabawy wspierające rozwój języka angielskiego sprawdzą się najlepiej w zerówce.
  • Jakie wspólne zabawy rozwijają pozytywne postawy wobec nauki angielskiego i wspierają wczesny rozwój języka.
  • Jak wybrać i opowiedzieć historyjkę, żeby była wciągająca i aktywizująca dla 6-latka.
  • Jak zachęcić dzieci do wspólnego opowiadania na lekcji angielskiego.
  • Jak błyskawicznie przekształcić opowiadanie w miniprzedstawienie na lekcji języka obcego.
  • Jak rozwijać zainteresowanie dzieci językiem angielskim i światem wokół nich.
  • Jak wprowadzać angielskie piosenki, żeby wszystkie 6-latki je śpiewały.
  • Jak wykorzystać naturalne potrzeby dzieci do „przemycenia” treści językowych w zabawie.

dr Anna Parr-Modrzejewska

Dowiedz się więcej