Jak OCENIAĆ online w klasach 4-8

Katarzyna Gala

Szkoła podstawowa klasy 4-8

Streszczenie sesji

Ocenianie to od dawna jeden z najbardziej kontrowersyjnych aspektów pracy z uczniami, nawet w warunkach „normalnych”, a co dopiero w obecnej nadzwyczajnej sytuacji. Z dnia na dzień rośnie presja sprawdzania wiedzy i wystawiania ocen, a jednocześnie słychać głosy sprzeciwu rodziców i uczniów. Jak zatem sensownie oceniać w warunkach zdalnych? Jak sprawdzać znajomość wszystkich umiejętności językowych, w tym również mówienia? Jak zadbać o przygotowanie do egzaminu?

Na powyższe pytania odpowiadam w tym szkoleniu. Przedstawiam siedem zasad, na których opieram ocenianie online. Pokazuję przykłady konkretnych sytuacji w moich zdalnych klasach i typy zadań sprawdzających różne umiejętności językowe. Zachęcam, aby zdalne ocenianie było jednocześnie okazją do nauki odpowiedzialnej współpracy, budowania dobrych relacji i autonomii uczniów.

Katarzyna Gala

Dowiedz się więcej