Barbara Skrok

Krótkie BIO

Anglistka, rusycystka, absolwentka Akademii Metodyka PASE. Wieloletnia metodyczka w szkole językowej w Radomiu. W zawodzie nauczyciela od 1981 roku. Nauczycielka pasjonatka. Od wielu lat pomaga uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i towarzyszy im w pokonywaniu trudności w nauce języka angielskiego. Jest uczestniczką i wykładowczynią licznych konferencji i szkoleń w zakresie dysleksji rozwojowej i edukacji włączającej. Autorka książki: Jak dyslektyka uczyć języka (obcego) - zbioru praktycznych metod, technik i zadań dydaktycznych wspomagających naukę języka obcego oraz wielu artykułów między innymi do Horyzontów Anglistyki i Pilgrims HLT.

Wróć do zespołu trenerów