dr Anna Parr-Modrzejewska

Krótkie BIO

Adiunkt w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca przedmiotów specjalności nauczycielskiej i pełnomocnik do spraw praktyk pedagogicznych. Jej zainteresowania badawcze obejmują psycholingwistyczne aspekty dwujęzyczności w kontekście edukacji formalnej, nauczanie i uczenie się języka angielskiego, jako elementu kształcenia zintegrowanego na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, charakterystykę dyskursu lekcyjnego i kształcenie nauczycieli języka obcego.

Dr Anna Parr-Modrzejewska jest również absolwentką filologii polskiej, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki i terapii pedagogicznej, trenerem dydaktycznym, autorem podręczników szkolnych, egzaminatorem maturalnym i aktywnym nauczycielem języka angielskiego. W życiu prywatnym jest matką dwóch nastoletnich córek i synka, który dopiero rozpoczyna swoją wielką przygodę z edukacją.

Zasoby wideo

Wróć do zespołu trenerów