More than words: helping your students prepare for ESOL speaking tests

More than words: helping your students prepare for ESOL speaking tests

Trener: dr Czesław Kiński

Methodology area: exams

Streszczenie sesji

jak wspomagać uczniów w świadomym rozwijaniu zasobów językowych oraz emocjonalnych, by odnieśli sukces na egzaminie ustnym z j. obcego