Use it or lose it! How to teach - and learn - vocabulary & grammar in context

Use it or lose it! How to teach - and learn - vocabulary & grammar in context

Trener: dr Karolina Kotorowicz-Jasińska

Methodology area: context-based teaching

Streszczenie sesji

jak pomóc nastolatkom lepiej zapamiętywać środki językowe poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń z kontekstem komunikacyjnym