How to make language relevant on-line & off-line

How to make language relevant on-line & off-line

Trener: dr Monika Cichmińska

Methodology area: focus, engagement, motivation

Streszczenie sesji

jak zachęcić słuchaczy do aktywnej analizy struktur językowych pod względem ich realnej wartości komunikacyjnej, podnieść poziom zaangażowania i motywacji słuchaczy na zajęciach tradycyjnych lub zdalnych