News

Don't Say It

 
 

 • Zakres słownictwa wymagany na egzaminie ósmoklasisty
 • 80 kart = 320 haseł
 • Hasła oznaczone są kolorami, a każdy z nich odpowiada poszczególnemu tematowi z Repetytorium Ósmoklasisty

TIP: Uczniowie mogą mieć przed sobą Repetytorium Ósmoklasisty lub słowniki, które pomogą im w wykonywaniu zadań. Usprawni to ich pracę ze słownictwem, którego nie potrafią zapamiętać.

1. Nasza historia (pary / grupy maksymalnie pięcioosobowe)

Uczniowie losują po trzy karty. Ich zadaniem jest ułożenie krótkich historyjek w określonym czasie z użyciem słów, które znajdują się pod słowem głównym. Gotowe historyjki przedstawiają na forum klasy.

2. Wszyscy razem! (cała klasa)

Nauczyciel przygotowuje jakiś dzwonek (np. hotelowy) i czyta trzy słowa widniejące pod słowem głównym, a uczniowie próbują odgadnąć, o jaki wyraz chodzi. Jeśli nie wiedzą, nauczyciel może dodać od siebie jeszcze maksymalnie trzy słowa (podaje je pojedynczo w określonych odstępach czasowych). Jeśli mimo tego uczniowie nie zgadną, o jaki wyraz chodzi, nauczyciel uderza w dzwonek (co oznacza przejście do kolejnego wyrazu), odkłada kartę na bok i zadaje kolejną zagadkę. Na koniec gry wraca do słów, które nie zostały odgadnięte, i prosi uczniów, by zapisali je w zeszycie, podając do nich swoje trzy słowa.

3. „Unitowa” powtórka (pary / małe grupy)

Nauczyciel wybiera karty ze słownictwem z danego działu. Uczniowie mają przed sobą otwarty słowniczek znajdujący się w Repetytorium Ósmoklasisty. Nauczyciel zapisuje na tablicy kilka słów głównych z kart, natomiast uczniowie zapisują w zeszytach po dwa–trzy słowa ze słowniczka pasujące do wyrazu głównego lub inne kojarzące się z nim. Po upływie określonego czasu wybrani uczniowie podchodzą do tablicy i dopisują swoje słowa pod słowem głównym.

4. Rysowane rzeczowniki (grupy cztero- lub pięcioosobowe)

Nauczyciel wybiera karty, na których w słowach głównych znajdują się rzeczowniki. Do tablicy podchodzi jedna osoba z pierwszej grupy i „rysuje” wyraz (może rysować też słowa zakazane). Zadaniem grupy jest odgadnięcie w określonym czasie, o jaki wyraz chodzi. Jeśli odgadną zagadkę, otrzymują dwa punkty, jeśli nie, nauczyciel daje szansę pozostałym grupom (mogą uzyskać jeden punkt).

5. Pionowo czy poziomo? (praca indywidualna)

Nauczyciel wrzuca karty do pudełka/torby. Uczniowie podchodzą do biurka i losują kartę, z której wybierają dwa–trzy słowa główne. Ich zadaniem jest zapisanie wyrazów w pionie lub poziomie w zeszytach, a następnie dopisanie do poszczególnych liter słów rozpoczynających się na określoną literę (z danego działu), np. B – bride, E – earrings, L – lazy, T – tie.

6. Blef czy nie? (cała klasa)

Nauczyciel losuje kartę i zapisuje na tablicy słowo główne. Podaje definicję słowa, ale niekoniecznie tego zapisanego na tablicy. Zadaniem uczniów jest powiedzenie: Yes/No lub True/False. Jeśli nauczyciel blefował, uczniowie muszą podać prawidłową definicję słowa.

7. Kapuściane słowa (grupy cztero- lub pięcioosobowe)

Nauczyciel rozdaje uczniom po jednej karcie. Uczniowie zapisują słowa główne oraz te, których nie mogą wypowiedzieć na głos, na kartkach formatu np. A5. Następnie wszystkie kartki zgniatają w taki sposób, by powstała papierowa kapusta. Nauczyciel włącza muzykę, a uczniowie przerzucają między sobą powstałą kulę. Kiedy muzyka milknie, osoba, u której wylądowała „kapusta”, odwija pierwszy liść i… gra w Don’t Say It!

8. Szybka akcja

Nauczyciel czyta uczniowi jedno słowo główne. Jego zadaniem jest podanie trzech wyrazów dodatkowych kojarzących się z tym słowem. Jeśli uczeń nie zna odpowiedzi, dane słowo przechodzi na ucznia siedzącego obok. W rolę nauczyciela mogą wcielać się też uczniowie.

9. Don't Say It! gramatycznie (pary)

Uczniowie losują po dwie karty na parę, a następnie układają zdania ze słowami zakazanymi z wykorzystaniem omawianych na zajęciach zagadnień gramatycznych.

10. Don't Say It! po polsku (pary / trzyosobowe grupy)

Każda osoba z pary/grupy otrzymuje kartę i nikomu jej nie pokazuje. Zadaniem uczniów jest wytłumaczenie słowa głównego bez używania trzech zakazanych wyrazów, ale w języku polskim. Odpowiedzi powinny być podawane po angielsku.

Exam Final Call

Exam Final Call

Do pierwszego egzaminu ósmoklasisty pozostało już tylko 12 tygodni! Jak jeszcze pomóc uczniom? Jak wykorzystać te 12 tygodni?

Jeszcze nie jest za późno! Kup zestaw → Repetytorium Ósmoklasisty + Zeszyt ćwiczeń w atrakcyjnej cenie - tylko 40zł!

Kup w sklepie

Skontaktuj się z reprezentantem

Dlaczego warto?

 • Elastyczny podział materiału na pracę w klasie oraz pracę samodzielną w domu
 • Interaktywne listy słówek idealne do końcowych powtórek
 • Wiele zadań otwartych z zapisywaniem odpowiedzi
 • Efektywne utrwalenie środków językowych w postaci zadań egzaminacyjnych
 • Bogactwo testów przeznaczonych do ćwiczenia strategii egzaminacyjnych
 • Inspirujące dodatki na ostatnie lekcje przed egzaminem (Quizlet, karty Don’t Say it)

 

1. Listy słówek

W ostatnich tygodniach przed egzaminem warto jeszcze raz przejrzeć tematyczne listy słówek. Uczniowie mogą:

 • spersonalizować gotową listę, zakreślając różnymi kolorami słowa, które znają bardzo dobrze, oraz te, które jeszcze muszą powtórzyć,
 • stworzyć listę słówek z lukami dla kolegi/koleżanki,– wybrać z listy trzy słowa, z którymi ułożą zwroty, trzy, z którymi ułożą zdania, oraz trzy, których użyją w wiadomości tekstowej do kolegi/koleżanki,
 • uzupełniać listy brakującymi wyrazami.

Do tego zadania wykorzystaj listy słówek znajdujące się w Zeszycie ćwiczeń na stronach 58-84.

2. Testowanie w parach

Jeżeli nie wykorzystałeś jeszcze wszystkich testów z podręcznika, poproś uczniów, aby w ramach powtórki:

 • uzupełnili test w parach,
 • wykonali sami zadania testowe, a następnie sprawdzili testy koledze/koleżance,
 • po uzupełnieniu zadań wybrali dwa z nich i ułożyli takie same dla kolegi/koleżanki.

3. Strategie egzaminacyjne

Przed egzaminem omów z uczniami listę DOs and DONT’s. Poproś uczniów, aby zdecydowali, które z podanych strategii są pomocne, a które nie. Możesz dodać inne elementy do podanej listy.

 • Jeżeli dobrze znasz dany typ zadania, nie musisz czytać polecenia.
 • Zanim oddasz swoją pracę, uważnie przeczytaj wszystkie odpowiedzi, sprawdzając ich poprawność.
 • W zadaniach wielokrotnego wyboru nie musisz czytać wszystkich opcji odpowiedzi, jeżeli jesteś pewien, która jest poprawna.
 • Jeżeli nie jesteś pewny swojej odpowiedzi, lepiej pominąć to zadanie.

4. Praca w domu czy na lekcji?

Dobrze skonstruowany podręcznik pozwala szybko i łatwo podzielić materiał na pracę klasie i pracę indywidualną w domu. Na samodzielne powtórki po lekcjach wybieraj zadania:

 • zamknięte – na czytanie i słuchanie ze zrozumieniem,
 • sprawdzające znajomość środków językowych,
 • powtarzające słownictwo i struktury gramatyczne.

Do pracy w klasie pozostaw zadania oparte na komunikacji, które pomogą uczniom przećwiczyć powtórzone środki językowe w kontekście.

5. Przedegzaminacyjna checklista #1

Siedem tygodni przed egzaminem zapytaj uczniów, czy potrafią:

 • zaproponować koleżance/koledze wyjście na dyskotekę szkolną,
 • opisać dwóch członków swojej rodziny,
 • opowiedzieć o swoim ulubionym serialu/filmie,
 • opisać swój pokój,
 • zapytać o drogę do stacji metra.

6. Budowanie dobrych nawyków

W ostatnich tygodniach przed egzaminem uczniowie powinni jak najwięcej zapisywać – to da im poczucie pewności na egzaminie. Aby pomóc uczniom przygotować się do tego i budować pewność siebie:

 • zapisz na tablicy początki zdań i poproś, aby uczniowie je dokończyli,
 • poproś o ułożenie i zapisanie dialogu,
 • zadawaj pytania związane z tematem rozdziału i daj uczniom czas na zapisanie odpowiedzi.

7. Sprawdzanie prac

Częstym błędem popełnianym przez uczniów jest oddawanie prac bez przeczytania odpowiedzi i naniesienia poprawek. Warto pokazać uczniom, że odpowiednia korekta pomoże im uniknąć tracenia cennych punktów.

Ćwiczenia, które pomogą uczniom zbudować nawyk sczytywania i korekty swoich prac, to:

 • sprawdzanie odpowiedzi kolegi/koleżanki przed oddaniem testu,
 • przeczytanie całej strony z zeszytu ćwiczeń kolegi/koleżanki i poprawienie błędów,
 • regularne robienie zadań polegających na poprawianiu błędów w zdaniach.

8. Strategiczne pisanie

Dla większości uczniów tworzenie wypowiedzi pisemnej zaczyna się od tłumaczenia punktów z polecenia na język angielski. Wykorzystaj ten nawyk i poproś uczniów, aby:

 • przetłumaczyli punkty w parach,
 • sporządzili listę 8–10 słówek, które mogą się przydać w tworzeniu wypowiedzi,
 • zamienili punkty z zadania na pytania, które zadadzą koledze/koleżance.

9. Zadania z luką

W uzupełnianiu tekstu bardzo pomocne może okazać się tłumaczenie jego fragmentów na język polski. Taka technika nie tylko podnosi świadomość językową ucznia, lecz także jest doskonałą strategią egzaminacyjną.

10. Przedegzaminacyjna checklista #2

Cztery tygodnie przed egzaminem zapytaj uczniów, czy potrafią:

 • zapytać kolegę/koleżankę, co lubi robić w zimowe wieczory,
 • streścić w dwóch zdaniach przeczytany tekst,
 • przetłumaczyć trzy dowolne zdania z tekstu,
 • podziękować koledze za pomoc w odrabianiu pracy domowej,
 • wymienić nazwy sześciu: zawodów, urządzeń elektronicznych, gatunków zwierząt, dyscyplin sportowych.

11. Podkręcanie śrubki

Aby tuż przed egzaminem podnieść nieco poziom trudności, wypróbuj zadania sprawdzające:

 • znajomość funkcji językowych: udzielanie dwóch różnych, poprawnych językowo, odpowiedzi na pytania,
 • znajomość środków językowych: uzupełnianie luk w tekście dwoma lub trzema brakującymi wyrazami,
 • rozumienie tekstów pisanych: dopisywanie do podanych pytań wielokrotnego wyboru dodatkowych (poprawnych) opcji.

Takie zadania pomogą uczniom wyjść ze strefy komfortu, przez co w pewnym stopniu imitują stres egzaminacyjny.

12.Powtórki w formie zabaw

Wypełnianie kolejnych arkuszy z testami w ferworze przedegzaminacyjnej gorączki niekoniecznie pomoże uczniom poprawić wyniki. Wprost przeciwnie, taka forma pracy może uświadomić uczniom braki w wiedzy i kompetencjach. Aby budować u uczniów pozytywne nastawienie do ich pierwszego w życiu egzaminu, ostatnie dni przed sprawdzianem warto poświęcić na gry językowe, które pomogą powtórzyć materiał, jednocześnie wpływając na uczniów motywująco.

Kup karty Don't Say It! w sklepie online

sprawdź nasze zestawy w aplikacji Quizlet

Skontaktuj się z reprezentantem

Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2018 - podsumowanie wyników

Próbny Egzamin Ósmoklasisty: podsumowanie wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty, opracowany przez ekspertów wydawnictwa Macmillan, został przeprowadzony w dniach 17.12.2018 – 01.03.2019. Zadania testowe oparte zostały na wytycznych zawartych w dokumentach opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną: Informatorze o egzaminie ósmoklasisty i przykładowym arkuszu egzaminacyjnym. Do egzaminu przystąpiło prawie 9000 uczniów.

Struktura egzaminu

Próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego zawierał 14 zadań: 3 zadania na rozumienie ze słuchu, 3 zadania na znajomość funkcji językowych, 4 zadania na rozumienie tekstów pisanych, 3 zadania na znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemną. Jak wiadomo, nowością na zbliżającym się egzaminie ósmoklasisty będą zadania o charakterze otwartym. Łącznie z wypowiedzią pisemną w omawianym teście znalazło się ich 7, co najmniej jedno w każdej wyżej wymienionej części. To stanowi 50% wszystkich zadań w teście, co oznacza, że ich udział w wyniku końcowym jest bardzo znaczący.

Wyniki ogółem

Ogólne wyniki Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z podziałem na poszczególne województwa przedstawiono w poniższej tabeli. Jak widać, do próbnego egzaminu przystąpiło 8793 uczniów, a średni wynik w skali kraju to 49,60%. Średnie wyniki w większości województw są zbliżone do średniej krajowej. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie z następujących województw: mazowieckiego (56,34%), lubuskiego (53,40%) i śląskiego (51,82%). Najniższe wyniki odnotowano w województwach dolnośląskim i kujawsko-pomorskim (odpowiednio 44,93% oraz 44,69%). Najwięcej uczniów przystąpiło do egzaminu w województwie podkarpackim (1086), a najmniej – w lubuskim (105).


Rozumienie ze słuchu

Średni wynik uzyskany przez egzaminowanych to 48%. Jeśli chodzi o średnie wyniki poszczególnych zadań, nie różnią się one między sobą znacząco. Dla zadania 1 wynosi on 52%, dla zadania 2 – 44% a dla zadania 3 – 48%. Zadania 1 i 2 to zadania o charakterze zamkniętym, natomiast zadanie 3 to zadanie otwarte.

Znajomość funkcji językowych

Na próbnym egzaminie ósmoklasisty część dotycząca znajomości funkcji językowych była drugim najłatwiejszym komponentem (średni wynik – 51%). Średnia dla zadań wynoszą kolejno: zadanie 4 – 46%, zadanie 5 – 73% oraz dla zadania 6 – 27%.

Rozumienie tekstów pisanych

Z tą częścią egzaminu uczniowie poradzili sobie najlepiej. Średnia wszystkich wyników wyniosła 64%. Kolejno w zadaniach średnia wynosiła: zadanie 7 – 69%, zadanie 8 – 54%, zadanie 9 – 53% oraz zadanie 10, z którym uczniowie poradzili sobie najlepiej z całego egzaminu – 77%.

Znajomość środków językowych

Znajomość środków językowych okazała się dla uczniów najtrudniejszą częścią egzaminu. Średni wynik w przypadku tej części wynosi jedynie 37%. W tej części uczniowie musieli zmierzyć się z trzema zadaniami: jednym zamkniętym i dwoma otwartymi. To właśnie te ostatnie wypadły w teście najgorzej i to ich obecność obniżyła tak znacząco średni wynik tej części. W zadaniu 11 uczniowie uzyskali średni wynik na poziomie 60%, jednak zadania otwarte odsłoniły największe słabości uczniów, średnie wyniki zadań 12 i 13 to odpowiednio 22% i 27%.

Wypowiedź pisemna

Zadanie, w którym uczniowie zostali poproszeni o napisanie wiadomości e-mail, okazało się drugą najtrudniejszą częścią egzaminu. Średni wynik uzyskany przez uczniów w tej części to 42%.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty - zestaw materiałów

Pobierz zestaw materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty:

 • próbny arkusz egzaminacyjny
 • pełny klucz odpowiedzi
 • nagrania audio oraz skrypt nagrań

Exam Final Call

Do pierwszego egzaminu ósmoklasisty pozostało już niewiele czasu. Jak jeszcze pomóc uczniom? Sprawdźcie nasze wskazówki, które jeszcze lepiej pomogą im się przygotować to tego ważnego wydarzenia.

Poznaj Repetytorium Ósmoklasisty

Repetytorium Ósmoklasisty to pełne kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych uczniom do przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Sprawdzi się idealnie zarówno jako podręcznik używany w ósmej klasie na co dzień, jak i jako materiał dodatkowy. Repetytorium zawiera konsolidację słownictwa ze wszystkich 14 tematów przewidzianych w nowej podstawie programowej, zapewnia uczniom pełny i gruntowny przegląd niezbędnych struktur gramatycznych oraz funkcji językowych, a także pozwala im regularnie ćwiczyć wszystkie typy umiejętności egzaminacyjnych.

Polityka prywatności - Facebook

Polityka Prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób, które dokonały subskrypcji fanpage Macmillan Polska poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Macmillan Polska portalu Facebook.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Macmillan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Alejach Jerozolimskich 134.

2. Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz inne informacje publikowane przez Ciebie na portalu Facebook, będą przetwarzane w celu prowadzenia fanpage Macmillan Polska oraz informowania za jego pomocą o naszych produktach, usługach oraz wydarzeniach, a także w celach analitycznych, aby monitorować sposób korzystania z fanpage’a.

3. Podstawą prawną realizacji powyższych celów jest nasz prawnie uzasadniony interes.

4. Macmillan Polska będzie przechowywać Twoje dane osobowe do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.

5. Masz prawo do żądania od Macmillan Polska dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu.

6. Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania; Macmillan Polska poinformuje Cię o uwzględnieniu Twojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane.

7. Masz prawo do otrzymania podanych przez Ciebie danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub do przesłania tego pliku innemu administratorowi.

8. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu przesyłania Ci informacji. Wskutek sprzeciwu Macmillan Polska zaprzestanie wykorzystywania danych w tym celu.

9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Macmillan Polska.

10. Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom, którym Macmillan Polska powierzył ich przetwarzanie, tj. dostawcom usług technicznych i informatycznych, umożliwiającym przetwarzanie Twoich danych.

11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem możesz kierować do inspektora ochrony danych firmy Macmillan Polska na adres mailowy iod@macmillaneducation.com lub listownie, na adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

European Language Label dla Macmillan Polska

European Language Label
dla Macmillan Polska

Program edukacyjny Youngster realizowany przez fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) i wydawnictwo Macmillan Polska wyróżniono prestiżowym tytułem European Language Label – europejskim znakiem jakości w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Nagroda przyznawana jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Youngster to program nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Jego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej w zakresie nauki języków.

Czujemy się zaszczyceni i ogromnie szczęśliwi, że dzięki projektowi Youngster od 10 lat w klasach trzecich gimnazjum dzieją się rzeczy WIELKIE!