Global learning skills for the 21st century primary classroom

Global learning skills for the 21st century primary classroom

Trener: dr Anna Parr-Modrzejewska

Methodology area: global skills

Streszczenie sesji

jak rozwijać kluczowe umiejętności uczniów według koncepcji 4K (komunikacja, krytyczne myślenie, kooperacja, kreatywność) na zajęciach z języka angielskiego dla dzieci i wczesnych nastolatków