Creating competent readers in the lower primary classroom

Creating competent readers in the lower primary classroom

Trener: dr Anna Parr-Modrzejewska

Methodology area: reading

Streszczenie sesji

jak rozwijać umiejętność czytania w języku obcym u najmłodszych, poprzez odpowiednio dobrane, atrakcyjne ćwiczenia i zadania