Getting ready for the unpredictable future - 21st century skills as keys to flourishing in future job markets

Getting ready for the unpredictable future - 21st century skills as keys to flourishing in future job markets

Trener: dr Jacek Łagun

Methodology area: global skills

Streszczenie sesji

jak uczyć języka obcego, żeby wyposażać uczniów w zdolności komunikacyjne niezbędne na rynku pracy w XXI wieku