AssessMEANT – how to give feedback that motivates your teenage students

AssessMEANT – how to give feedback that motivates your teenage students

Trener: dr Jacek Łagun

Methodology area: assessment

Streszczenie sesji

jak sprawić, żeby ocenianie było motywującą formą komunikacji między nauczycielem a uczniem