PAIRnormal activity: cooperation and collaboration as an attitude in teaching English

PAIRnormal activity: cooperation and collaboration as an attitude in teaching English

Trener: dr Jacek Łagun

Methodology area: cooperation/ collaboration

Streszczenie sesji

jak tworzyć i wykorzystywać szanse na współpracę uczniów podczas rozwijania każdej z umiejętności językowych