Assessing different forms of assessment in your primary classroom

Assessing different forms of assessment in your primary classroom

Trener: Małgorzata Mróz

Methodology area: assessment

Streszczenie sesji

jakie metody oceniania mamy do dyspozycji w pracy z najmłodszymi uczniami, jaka jest ich specyfika i którą z nich wybrać - na konkretnych przykładach.

Szkolenia dla instytucji edukacyjnych