Let’s watch some … grammar! Video in the young learner’s classroom

Let’s watch some … grammar! Video in the young learner’s classroom

Trener: Małgorzata Mróz

Methodology area: grammar

Streszczenie sesji

jak wspierać rozwój językowy najmłodszych dzięki połączeniu unikalnych treści, atrakcyjnych animacji i innych form wideo

Szkolenia dla instytucji edukacyjnych