How to navigate young learners’ progress with gamified digital tools

How to navigate young learners’ progress with gamified digital tools

Trener: Małgorzata Mróz

Methodology area: gamification, assessment

Streszczenie sesji

jak wykorzystać supernowoczesne rozwiązania cyfrowe, by wzmocnić motywację i zaangażowanie oraz ułatwić najmłodszym przyswajanie materiału i umiejętności językowych

Szkolenia dla instytucji edukacyjnych