« Blog egzaminacyjny 6 maja 2021

Egzamin Ósmoklasisty 2021: Strategie przedegzaminacyjne, czyli ostatnia ściąga przed egzaminem

Ekspert:: dr Karolina Kotorowicz-Jasińska

Egzamin Ósmoklasisty 2021: Strategie przedegzaminacyjne, czyli ostatnia ściąga przed egzaminem

Integralną częścią przygotowania do egzaminu jest trening strategii, polegający głównie na przedstawieniu uczniom różnych metod rozwiązywania poszczególnych typów zadań. Zawiera on także wskazówki pokazujące, jak podejść do arkusza egzaminacyjnego. Budują one u ucznia obycie testowe (ang. test wiseness), czyli umiejętność wykorzystania cech zadań testowych do zdobycia większej liczby punktów (Amer, 2007). Oznacza to, że uczeń, który nie waha się zaznaczyć odpowiedzi w zadaniu wielokrotnego wyboru, pomimo tego, że nie jest jej pewien, ma szansę osiągnąć lepszy wynik niż uczeń, który tego nie zrobi.

Literatura podaje różne strategie, które mogą pomóc uczniom na egzaminie (Amer, 2007), na przykład:

 • zarządzanie czasem (efektywne rozplanowanie czasu egzaminacyjnego na wykonanie poszczególnych zadań, przeznaczenie ostatnich minut egzaminu na sprawdzenie odpowiedzi i/lub przeniesienie ich na kartę odpowiedzi),
 • unikanie błędów (poprzez dokładne czytanie instrukcji, korektę tekstów, przejrzyste pismo),
 • dedukowanie (odgadywanie odpowiedzi na podstawie wiedzy o świecie, eliminowanie niepoprawnych opcji itd.),
 • rozpoznawanie intencji, którą wyraża zadanie testowe.

Wydaje się, że jawny trening strategiczny, w którym otwarcie poinformujemy uczniów, jak postępować na egzaminie, może mieć duże znaczenie dla zachowania pewności siebie. Jak pokazuje Burgess (2005), warto zaznajomić uczniów z dziesięcioma złotymi zasadami:

 • Na egzamin przyjedź przed czasem.
 • Przynieś zapasowy ołówek i długopis.
 • Przeczytaj dokładnie cały arkusz egzaminacyjny, zanim zaczniesz rozwiązywać zadania.
 • Dokładnie czytaj instrukcje i postępuj zgodnie z nimi.
 • Podziel czas na poszczególne zadania.
 • W zadaniach wyboru przeczytaj uważnie wszystkie opcje.
 • Tworząc wypowiedź pisemną, trzymaj się polecenia.
 • Nie ryzykuj – jeżeli nie wiesz, jak coś napisać, użyj innego słowa/zdania.
 • Zostaw czas na poprawę błędów i korektę tekstu.
 • Pisz wyraźnie.

Aby uniknąć sytuacji, w której podajemy uczniom gotowe rozwiązania w formie wykładu, proponujemy przeprowadzić trening strategii egzaminacyjnych w formie quizu (dostępny do pobrania TUTAJ). Przedstawianie uczniom różnych technik w formie zagadki będzie dla nich dużo bardziej angażujące, a tym samym łatwiejsze do zapamiętania. Kiedy uczniowie zrobią zadania, warto omówić z nimi proponowane odpowiedzi. Poniżej znajdą Państwo komentarze do zaproponowanych przez nas zadań, które wskażą, co należy podkreślić, omawiając odpowiedzi na każde z pytań w quizie. Jesteśmy przekonani, że strategiczna lekcja będzie doskonałym uwieńczeniem ciężkiej pracy Państwa oraz uczniów.

Powodzenia!

Pobierz trening strategii egzaminacyjnych w formie quizu

Komentarz do zadania 1

1a. Zwróć uwagę uczniów na to, że nie muszą rozumieć wszystkiego!! Zarówno podczas wykonywania zadań na rozumienie ze słuchu, jak i na czytanie ze zrozumieniem uczniowie muszą zrozumieć tylko tyle, ile jest konieczne do tego, aby wykonać zadanie.

2b. Wyjaśnij, że nieznajomość jakiegoś słowa nie powinna być powodem frustracji – nie trzeba znać każdego słowa, żeby zrozumieć ogólny sens tekstu.

3b. Powiedz uczniom, że łatwiej jest zacząć od ogólnego zrozumienia tekstu, a dopiero potem przejść do odpowiedzi na szczegółowe pytania.

4b. Uświadom uczniom, jak ważne jest ćwiczenie czytania bez słownika, którego nie będą mogli używać na egzaminie. Dlatego też przynajmniej część zadań domowych powinni wykonywać bez słownika. To przyzwyczai ich do pracy w warunkach egzaminacyjnych.

5a. Powiedz uczniom, że warto jest przewidywać, o czym będzie tekst, ponieważ ułatwia to późniejsze zrozumienie.

6b. Wyjaśnij, że przed przystąpieniem do uzupełniania luk należy zorientować się, o czym jest tekst. To znacznie ułatwia wykonanie zadania.

7a. Uświadom uczniom, że znaczenia wielu nowych słówek można domyślić się z kontekstu. Jest to bardzo ważna umiejętność na egzaminie, kiedy nie mogą nikogo zapytać o nieznane słówka ani korzystać ze słownika.

8b. Powiedz, jak ważne jest dokładne przeczytanie pytań przed przystąpieniem do słuchania tekstu. Zwróć uwagę, aby właściwie wykorzystali czas na egzaminie i dobrze zapoznali się z zadaniem, a w przypadku pytań wielokrotnego wyboru dokładnie przeczytali wszystkie opcje!

9b. Przypomnij, że na egzaminie uczniowie mają ograniczony czas na wykonanie wszystkich zadań i powinni go dobrze zagospodarować. Dlatego przynajmniej część zadań domowych warto wykonywać na czas.

10a. Zwróć uwagę na możliwość pojawienia się pytań ogólnych. Można na nie poprawnie odpowiedzieć tylko po przeczytaniu całego tekstu.

Komentarz do zadania 2

1. d08; Nieczytanie poleceń to jeden z „grzechów głównych”. Błąd ten popełnia jednak wielu uczniów. Warto więc przypomnieć, że dokładne zapoznanie się z instrukcją do zadania jest bardzo ważne.

2. d08; W zadaniach testowych żadne pytanie nie powinno być pozostawione bez odpowiedzi. W zadaniach typu Prawda/Fałsz uczeń ma aż 50% szans na zdobycie punktu.

3. d08; Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie wielokrotnego wyboru należy zawsze przeczytać podane opcje.

4. d08; 30 minut to za dużo. Wystarczy 5–10 minut. Przy tym pytaniu zwróć uwagę uczniów na efektywne zarządzanie czasem egzaminacyjnym.

5. d04; Na egzaminie uczeń musi pisać wyraźnie i czytelnie. W przeciwnym razie może stracić cenne punkty.

6. d04; Podczas gdy uczeń „zatrzyma się” na jakimś pytaniu, mogą umknąć mu odpowiedzi na pytania kolejne.

7. d08; Dodatkowy stres na pewno nie pomoże, dlatego na egzamin trzeba stawić się trochę wcześniej...

8. d08; .... i mieć swoje przybory do pisania (łącznie z zapasowym długopisem).

9. d08; Wkuwanie w ostatniej chwili nic nie pomoże. Lepiej iść na spacer i zrelaksować się.

10. d04; Najważniejsze to trzymać emocje na wodzy, skupić się na zadaniach i dać z siebie wszystko.

Przypisy

 • Bibliografia

  1. Amer, A. A. 2007. EFL/ESL Test-wiseness and Test-taking Strategies. Source »
  2. Burgess, S., Head, K. 2005. How to Teach for Exams. Pearson Longman.
Autor:: dr Karolina Kotorowicz-Jasińska

An assistant professor at an English Department at UMCS in Lublin and holds a PhD degree in applied linguistics. For many years now, Karolina has been professionally involved in ELT in a variety of ways – as a teacher of English at various levels of proficiency, a teacher trainer and a DOS, maximizing the potential of both teachers-to-be as well as experienced educators Karolina is also a co-author of some of the popular coursebooks, including Impulse, Password or Repetytorium Ósmoklasisty. Her academic interests include receptive skills, from the perspective of both psycholinguistics and strategy training as well as developing learners’ vocabulary.

Czytaj dalej