Teaching and learning English with the brain in mind & beyond

Teaching and learning English with the brain in mind & beyond

Trener: dr Grzegorz Śpiewak

Methodology area: learner engagement

Streszczenie sesji

jak dobierać i tworzyć ćwiczenia językowe, które zaciekawią, zaangażują i zachwycą współczesne nastolatki

Szkolenia dla instytucji edukacyjnych