Attention-Friendly Teaching: Tips and Tricks, Tried-and-Tested

Attention-Friendly Teaching: Tips and Tricks, Tried-and-Tested

Trener: dr Grzegorz Śpiewak

Methodology area: attention, engagement

Streszczenie sesji

jak i czym przyciągnąć uwagę nastolatków, jak ją utrzymać na dłużej i jak do tego wykorzystać chat GPT – kilka sprawdzonych tricków i patentów.

Szkolenia dla instytucji edukacyjnych