How to help adult learners cope with communicative failure – on-line and/or off-line

How to help adult learners cope with communicative failure – on-line and/or off-line

Trener: dr Grzegorz Śpiewak

Methodology area: mediation

Streszczenie sesji

skąd biorą się porażki komunikacyjne i jak uczącego się na nie strategicznie przygotować, m.in. dzięki technikom mediacji językowej

Szkolenia dla instytucji edukacyjnych