How to assess adult learners effectively, on-line and off-line

How to assess adult learners effectively, on-line and off-line

Trener: dr Grzegorz Śpiewak

Methodology area: assessment

Streszczenie sesji

co naprawdę oznacza ocenianie wspierające w przypadku dorosłych i jak mądre strategie z klasy tradycyjnej przenieść do nauczania zdalnego

Szkolenia dla instytucji edukacyjnych