A new science of effectiveness behind your classroom doors

A new science of effectiveness behind your classroom doors

Trener: dr Grzegorz Śpiewak

Methodology area: lessson planning

Streszczenie sesji

jak projektować i przeprowadzać naprawdę efektywne zajęcia i programy językowe, bazując na wynikach najnowszych światowych badań nad tym, co (nie) działa w edukacji

Szkolenia dla instytucji edukacyjnych