How to develop adult learners’ visual competence on-line and off-line

How to develop adult learners’ visual competence on-line and off-line

Trener: dr Grzegorz Śpiewak

Methodology area: visual competence

Streszczenie sesji

jakie mikro-umiejętności są niezbędne, by uczący się skutecznie przetwarzał informacje zawarte w obrazie statycznym i wideo oraz jak je rozwijać w nowoczesnym kursie języka obcego

Szkolenia dla instytucji edukacyjnych