NOWOŚĆ

Academy Stars Second Edition

Wybierz poziom kursu Wybierz poziom i pobierz materiały przykładowe dostępne poniżej

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Autorzy książki ucznia Patricia Acosta, Angela Padrón
Segment Dzieci 7-14 lat
Poziom CEFR: pre-A1

Co wyróżnia kurs?

 • Kompleksowe nauczanie gramatyki w kontekście historyjek (Grammar time) oraz dedukcyjne (Grammar focus) z natychmiastową aktywizacją w postaci gry komunikacyjnej.
 • Rozwijanie świadomości grafofonemicznej poprzez ukazywanie relacji między dźwiękiem a jego możliwymi zapisami graficznymi.
 • Podnoszenie świadomości uczenia się dzięki sekcjom Learning to learn, Learning about language oraz Think about it.
 • Zadania egzaminacyjne przygotowujące do egzaminów Starters, Movers, Flyers mają format egzaminacyjny oraz obejmują część pisemną i ustną.
 • Bogata obudowa filmów wideo tj. animacje gramatyczne Graphic Grammar, filmy Language in use prezentujące modelowe wypowiedzi, animowane historyjki nawiązujące do Reading Time, filmy Speaking Exam przygotowujące uczniów do egzaminów ustnych.

Obejrzyj prezentację kursu

Zapytaj doradcę

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz pomocy w wyborze optymalnego kursu? Skontaktuj się z doradcą!

-

Academy Stars Second Edition to siedmiopoziomowy kurs dla uczniów w wieku 6–13 lat, kładący nacisk na rzetelne i systematyczne rozwijanie zarówno umiejętności językowych oraz komunikacyjnych, jak i pozajęzykowych. Istotnym elementem kursu jest indukcyjne nauczanie gramatyki w kontekście historyjek (Grammar time) oraz nauczanie dedukcyjne w przyjaznej dla ucznia formie graficznej (Grammar focus). Uczniowie analizują nowe struktury gramatyczne, obserwując, jak „zachowują się” poszczególne elementy językowe w zdaniach w formie grafiki i animacji. Dodatkowe zadania ćwiczące poznane struktury gramatyczne znajdują się także w sekcjach Grammar Booster.

Rozwiń opis

Seria kładzie nacisk na systematyczne podnoszenie świadomości uczenia się. Sekcje Learning to learnLearning about language pomagają uczniom rozpoznawać prawidłowości w strukturach językowych, rozwijać autonomię i zdobywać przydatne strategie uczenia się. Zadania Think about it koncentrują się na umiejętności krytycznego myślenia i pomagają rozwijać kompetencje w zakresie podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Rozwiń opis

Materiały cyfrowe

Dla uczniów są dostępne:

 • Navio App – cyfrowa platforma dostarczająca dodatkowe zadania, które można zrobić w klasie lub w domu.
  Aplikacja umożliwia stworzenie własnych awatarów, które wykorzystuje się podczas gry polegającej na wykonywaniu zadań rozwijających umiejętności językowe oraz pomagających utrwalić materiał wprowadzony na zajęciach. Za zadania gracze otrzymują nagrody, punkty i odznaki. Aplikacja śledzi postępy uczniów i pozwala nauczycielom na wgląd w ich wyniki – dzięki temu osoby potrzebujące większej pomocy w nauce mogą uzyskać dodatkowe wsparcie. Aplikacja umożliwia uczniom nieograniczony dostęp do wszystkich piosenek, opowieści i animacji, które wykorzystywane są na lekcjach w ramach kursu.
 • Student App umożliwiający dostęp do:
  • Cyfrowej Książki ucznia – strony z podręcznika z zadaniami w interaktywnym formacie oraz nagraniami audio i wideo
  • Cyfrowej Alphabet book – strony z książki oraz nagraniami audio i wideo (poziom Starter)
  • Cyfrowego Zeszytu ćwiczeń – strony z zeszytu ćwiczeń z zadaniami w interaktywnym formacie oraz nagraniami audio i wideo (poziomy 1–6)
  • Pupil’s Resource Centre
   • Class Audio,
   • Alphabet Book Audio (poziom Starter),
   • Parent’s Guide (1/poziom).
 • Kod dostępu do aplikacji jest umieszczony na przedniej okładce Książki ucznia.
Rozwiń

Dla lektorów są dostępne:

 • Alphabet Book materials (poziom Starter):
  • Audio,
  • Flashcards,
  • Teaching Notes,
 • Assessment pack:
  • Level tests + Answer key + Audioscript:
   • Unit tests (8),
   • Mid-year test (1),
   • End-of-year tests (2),
  • Learning to learn test-taking skills notes (4),
  • Pre A1 Mapping Starters,
  • Placement test,
 • Pupil’s Book audio
 • Level worksheets (Vocabulary, Alphabet, Grammar 5/rozdział)
 • Methodology Handbook
 • Parent’s Guide
 • Teacher’s Book
 • Writing worksheets:
  • Alphabet Book Worksheets,
  • Letter Practice Worksheets,
  • Picture Dictionary Worksheets.
 • Visuals pack:
  • Downloadable flashcards (zestaw/rozdział)
  • Visuals pack introduction
 • Kod dostępu do aplikacji jest umieszczony na przedniej okładce Książki nauczyciela.
Rozwiń

Pobierz przykładowe materiały

Materiały i komponenty dostępne dla poziomu: i Wybierz poziom i pobierz materiały przykładowe dostępne poniżej

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Dla nauczyciela

Ceny

Produkt Cena Sklep
9781035100033

Academy Stars Second Edition Level 1 Książka ucznia (z wersją cyfrową) + kod do aplikacji Pupil's App na platformie Navio

ISBN: 9781035100033

65,90 zł

Do koszyka

65,90 zł

Do koszyka

Zapytaj doradcę

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz pomocy w wyborze optymalnego kursu? Skontaktuj się z doradcą!

-